Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποκατάσταση υδάτων και ρυπασμένων εδαφών από αρσενικό με χρήση ρινισμάτων σιδήρου. Διερεύνηση διεργασιών

Τυροβολά Κωνσταντίνα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4EC6FC2F-930B-45C0-9338-C659B04F7BA6
Έτος 2007
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Τυροβολά, "Αποκατάσταση υδάτων και ρυπασμένων εδαφών από αρσενικό με χρήση ρινισμάτων σιδήρου. Διερεύνηση διεργασιών", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14036
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 3: Απομάκρυνση αρσενικού με χρήση στοιχειακού σίδηρου σε πειράματα τύπου διαλειπόντος έργου -- Κεφ. 4: Απομάκρυνση του αρσενικού από στοιχειακό σίδηρο σε πειράματα στηλών μεγάλης διαρκείας -- Κεφ. 5: Πειράματα διαλειπόντος έργου με άμμο -- Κεφ. 6: Μοντελοποίηση της απομάκρυνσης του αρσενικού από στοιχειακό σίδηρο σε πειράματα με στήλες -- Κεφ. 7: Φασματοσκοπική μελέτη --Κεφ. 8: Εκτίμηση της κινητικότητας αρσενικού από εδάφη και της σταθεροποίησης αυτού με χρήση στοιχειακού σίδηρου

Υπηρεσίες

Στατιστικά