Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποκατάσταση υδάτων και ρυπασμένων εδαφών από αρσενικό με χρήση ρινισμάτων σιδήρου. Διερεύνηση διεργασιών

Τυροβολά Κωνσταντίνα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4EC6FC2F-930B-45C0-9338-C659B04F7BA6
Έτος 2007
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 3: Απομάκρυνση αρσενικού με χρήση στοιχειακού σίδηρου σε πειράματα τύπου διαλειπόντος έργου -- Κεφ. 4: Απομάκρυνση του αρσενικού από στοιχειακό σίδηρο σε πειράματα στηλών μεγάλης διαρκείας -- Κεφ. 5: Πειράματα διαλειπόντος έργου με άμμο -- Κεφ. 6: Μοντελοποίηση της απομάκρυνσης του αρσενικού από στοιχειακό σίδηρο σε πειράματα με στήλες -- Κεφ. 7: Φασματοσκοπική μελέτη --Κεφ. 8: Εκτίμηση της κινητικότητας αρσενικού από εδάφη και της σταθεροποίησης αυτού με χρήση στοιχειακού σίδηρου

Υπηρεσίες

Στατιστικά