Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνέργια της επιφανειακής και της επαγόμενης μέσω φορέα προώθησης κατά την αντίδραση αναγωγής των οξειδίων του αζώτου (NOx) από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και υδρογόνο (H2) σε συνθήκες περίσσειας οξυγόνου (O2) με καταλύτες Pd(K)/Al2O3-TiO2

Βροντάκη Μαγδαληνή

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6ADF78A8-1048-40E9-A0FA-B927D72C592C
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαγδαληνή Βροντάκη, "Συνέργια της επιφανειακής και της επαγόμενης μέσω φορέα προώθησης κατά την αντίδραση αναγωγής των οξειδίων του αζώτου (NOx) από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και υδρογόνο (H2) σε συνθήκες περίσσειας οξυγόνου (O2) με καταλύτες Pd(K)/Al2O3-TiO2", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14201
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Θεωρητικό μέρος -- 2.1. Ατμοσφαιρική Ρύπανση -- 2.2. Οξείδια του αζώτου -- 2.3. Καταλυτικοί Μετατροπείς -- 2.4. Κινητήρες Lean Burn -- 2.5. Εκλεκτική καταλυτική αγωγή των NOx -- Α)Ζεόλιθοι -- Β)Καταλύτες ευγενών μετάλλων -- 2.6. Προώθηση στην κατάλυση -- 2.6.1. Επιφανειακή προώθηση -- 2.6.2. Μηχανισμός της επιφανειακής προώθησης -- 3. Πειραματικό μέρος -- 4. Αποτελέσματα -- α)Εφαρμογή της προώθησης μέσω τροποποίησης του φορέα με TiO2 -- β)Εφαρμογή της επιφανειακής προώθησης με προσθήκη K -- γ)Ταυτόχρονη δράση των δύο μεθόδων προώθησης -- δ)Επίδραση εναπομείναντος Cl στη συμπεριφορά του συστήματος -- 5 Συζήτηση αποτελεσμάτων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά