Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέϊζερ με την ύλη με έμφαση στην εξέταση φυσικών μηχανισμών που συμβαίνουν κατά την διάδοση χρονικά βραχέων παλμών λέϊζερ υψηλής έντασης σε αέρια και στερεά

Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/57C16027-9609-49C1-A217-5E29B9179B85
Έτος 2006
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, "Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέϊζερ με την ύλη με έμφαση στην εξέταση φυσικών μηχανισμών που συμβαίνουν κατά την διάδοση χρονικά βραχέων παλμών λέϊζερ υψηλής έντασης σε αέρια και στερεά", Διδακτορική Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14202
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κεφ. 1. Εισαγωγή -- Κεφ. 2. Θεωρία διάδοσης βραχύχρονων παλμών λέιζερ υψηλής έντασης μέσα σε αέρια -- Κεφ. 3. Περιγραφή συστήματος λέιζερ που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή -- Κεφ. 4. Διάδοση βραχύχρονων παλμών λέιζερ υπεριώδους υψηλής έντασης στον ατμοσφαιρικό αέρα σε διαφορετικές πιέσεις -- Κεφ. 5. Διάδοση βραχύχρονων παλμών λέιζερ υπεριώδους υψηλής έντασης στο Αργό σε διαφορετικές πιέσεις -- Κεφ. 6. Παραγωγή αρμονικών λόγω διάδοσης αυτο-οδηγούμενων παλμών λέιζερ υπεριώδους στο Αργό -- Κεφ. 7. Διάδοση βραχύχρονων παλμών λέιζερ υπεριώδους υψηλής έντασης σε στερεά -- Κεφ. 8. Εφαρμογή της διάδοσης αυτο-οδηγούμενων παλμών στην ατμοσφαιρική φυσική: Μελέτη τροποσφαιρκού όζοντος

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά