Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μιας πολυκριτήριας μεθοδολογίας αξιολόγησης προσόντων πληροφορικής

Krasadaki-Mitsotaki Evangelia

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/009F94DA-51F8-42EF-9E01-33AE798FF598-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14234-
Γλώσσαel-
Μέγεθος251 σελίδεςel
ΤίτλοςΑνάπτυξη μιας πολυκριτήριας μεθοδολογίας αξιολόγησης προσόντων πληροφορικήςel
ΔημιουργόςKrasadaki-Mitsotaki Evangeliaen
ΔημιουργόςΚρασαδακη-Μητσοτακη Ευαγγελιαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Matsatsinis Nikolaosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Ματσατσινης Νικολαοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Siskos, Yannisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Mygdalas Athanasiosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Μυγδαλας Αθανασιοςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςel
ΠερίληψηΗ απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τοµέα της πληροφορικής δεν αφορά µόνο τις µορφές τυπικής µάθησης αλλά και άτυπης ή ανεπίσηµης µάθησης µέσω διαδικασιών όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η συνεχιζόµενη κατάρτιση, η αυτοκατάρτιση, η κατάρτιση στο χώρο εργασίας, η µάθηση µέσω οµαδικής εργασίας κ.ά. Η ύπαρξη αυτών των δυνατοτήτων σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες δηµιουργούν την ανάγκη αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων µέσω µιας αποδεκτής διαδικασίας, η οποία θα σέβεται τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί από διαδικασίες εκπαίδευσης ή/και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί µέσω της εργασίας. Στην παρούσα εργασία προτείνεται το µεθοδολογικό πλαίσιο µε βάση το οποίο πραγµατοποιείται η διαδικασία της πιστοποίησης των τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων ενός ατόµου, για την άσκηση ενός επαγγέλµατος πληροφορικής. Επιχειρείται η µοντελοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων που συνθέτουν το πρόβληµα ενώ η πολυκριτήρια προσέγγιση αξιολόγησης που προτείνεται, η οποία βασίζεται σε αναλυτικές-συνθετικές διαδικασίες, παράγει δεδοµένα εισόδου για την µέθοδο ELECTRE-TRI, προκειµένου να επιτευχθεί η πιστοποίηση των υποψηφίων. Η πιστοποίηση ως ένα πολυκριτήριο πρόβληµα αξιολόγησης, λαµβάνει υπόψη τις απαιτούµενες δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλµατος. Η πρωτοτυπία της προτεινόµενης προσέγγισης εστιάζεται αφ’ ενός στην πολυκριτήρια µεθοδολογία αξιολόγησης των υποψηφίων, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτούµενες δεξιότητες ανά επάγγελµα και τα τυπικά τους προσόντα, µέσω ενός συστήµατος, το οποίο κάθε φορά µπορεί να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις προτιµήσεις του αποφασίζοντα και να αναθεωρείται υπό το φως νέων δεδοµένων και συνθηκών, και εφ΄ ετέρου στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου ELECTRE-TRI, τα οποία κυρίως εστιάζονται στα εξής: εύκολη ενσωµάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών των πιστοποιούµενων, σύνδεση µε το χρήστη-λήπτη της απόφασης καθώς εκφράζει κάθε φορά τις προτιµήσεις του, τη γνώση και την εµπειρία του. Γενικότερα, η επιτυχηµένη χρήση των πολυκριτήριων µεθόδων στο δύσκολο και πολύπλοκο πρόβληµα της πιστοποίησης τις καθιστά ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των επιτροπών αξιολόγησης-πιστοποίησης, των υποψηφίων προς πιστοποίηση αλλά ακόµη και των ερευνητών και επαγγελµατιών του χώρου. Στα πλαίσια της εργασίας πραγµατοποιείται επίσης καταγραφή σε διεθνές επίπεδο των τρόπων και µεθόδων αποτίµησης των γνώσεων πληροφορικής και των τύπων πιστοποιητικών που παρέχονται από εταιρείες πληροφορικής και ανεξάρτητους φορείς. Επίσης, παρουσιάζονται κατηγοριοποιήσεις των επαγγελµάτων πληροφορικής, όπως έχουν προταθεί από επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς, και των δεξιοτήτων που απαιτούν, οι οποίες σχετίζονται τόσο µε τα προγράµµατα σπουδών όσο και µε τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά µέθοδοι αναγνώρισης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εφαρµόζονται σε Ευρωπαϊκές χώρες.el
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2014-03-24-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2001-
Θεματική ΚατηγορίαInformation technology--Vocational guidanceen
Θεματική ΚατηγορίαComputer science--Vocational guidanceen
Βιβλιογραφική ΑναφοράΕυαγγελία Κρασαδάκη-Μητσοτάκη, "Ανάπτυξη μιας πολυκριτήριας μεθοδολογίας αξιολόγησης προσόντων πληροφορικής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2001el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά