Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος αυτοποιημένου ποιοτικού ελέγχου και ομογενοποίησης του λιγνίτη σε πολυστρωματικά κοιτάσματα

Παυλουδάκης Φραγκίσκος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/605959B0-81C4-4210-A8F7-8E277004A757
Έτος 2001
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φραγκίσκος Παυλουδάκης, "Ανάπτυξη συστήματος αυτοποιημένου ποιοτικού ελέγχου και ομογενοποίησης του λιγνίτη σε πολυστρωματικά κοιτάσματα", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2001. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14278
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Το πρόβλημα της διακύμανσης της ποιότητας των λιγνιτών Πτολεμαµιδας -- Κεφ. 2: Συσχέτιση της ποιότητας των λιγνιτών με την απόδοση των τροφοδοτούμενων ΑΗΣ -- Κεφ. 3: Μέθοδοι παρακολούθησης της ποιότητας του παραγόμενου λιγνίτη -- Κεφ. 4: Μέθοδοι ομογενοποίησης σωρών λιγνίτη στις αυλές των ορυχείων και των ΑΗΣ -- Κεφ. 5: Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας λιγνίτη -- Κεφ. 6: Χρήση μεταλλευτικού λογισμικού συστήματος για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου λιγνίτη -- Κεφ. 7: Η δοκιμαστική εφαρμογή on-line αναλυτών λιγνίτη στο ΛΚΠ-Α -- Κεφ. 8: Προσομοίωση της διαδικασίας απόθεσης και απόληψης λιγνίτη σε επιμήκεις σωρούς -- Κεφ. 9: Αυτοματοποίηση της λειτουργίας της αυλής ομογενοποίησης

Υπηρεσίες

Στατιστικά