Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επικινδυνότητας πυρκαγιών στη νοτιοδυτική πλευρά του Νομού Χανίων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) - θεσμικό πλαίσιο

Μπαρνιάς Αντώνιος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8E3B04EA-E1C5-4BAB-80F3-1AE5C4285C69
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Μπαρνιάς, "Εκτίμηση επικινδυνότητας πυρκαγιών στη νοτιοδυτική πλευρά του Νομού Χανίων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) - θεσμικό πλαίσιο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14354
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

ρος 1ο: Τεχνικές διαστάσεις του φαινομένου των πυρκαγιών, Κεφ. 1: Το φαινόμενο των πυρκαγιών -- Κεφ. 2: Εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk assessment) -- Κεφ. 3: Εκτίμηση επικινδυνότητας πυρκαγιών στη νοτιοδυτική πλευρά του Νομού Χανίων με χρήση GIS -- Κεφ. 4: Μοντελοποίηση μεταβλητών εκτίμησης επικινδυνότητας πυρκαγιών -- Κεφ. 5: Αξιολόγηση δεικτών επικινδυνότητας πυρκαγιάς -- Μέρος 2ο: Νομικές διαστάσεις του φαινομένου των πυρκαγιών -- Κεφ. 1: Κοινοτικό δίκαιο -- Κεφ. 2: Εθνικό δίκαιο -- Κεφ. 3: Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά