Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές

Κιοσσές Ιωάννης

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CA6DD85F-7817-425C-B09A-4DE51FC24FF9
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Κιοσσές, "Χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14355
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές και χωροταξικός σχεδιασμός -- Κεφ. 2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χωροθάτησης ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές -- Κεφ. 3: Κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΑΠΕ -- Κεφ. 4: Κατηγοριοποίηση έργων ΑΠΕ σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο -- Κεφ. 5: Αδειοδοτική διαδικασία για τις μονάδες ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο -- Κεφ. 6: Χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές - Νομοθετικά προβλήματα και εφαρμογές

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά