Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαστασιολόγηση διατομής χωμάτινου φράγματος υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες

Agalaniotou Smaro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0D87FDB2-1BB2-4B98-978E-416F30C3BB3F
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σμαρώ Αγαλανιώτου, "Διαστασιολόγηση διατομής χωμάτινου φράγματος υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14359
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής είναι η στατική και δυναμικήπαραμετρική προσομοίωση του χωμάτινου φράγματος της Πλακιώτισσας στηΜεσσαρά Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της εργασίας είναι η εκτίμηση τουσυντελεστή ασφάλειας διαφόρων μοντέλων του φράγματος με τη θεώρησηομογενούς και μη ομογενούς διατομής, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με το μέγεθος του συντελεστή ασφάλειας. Στις περιπτώσεις που ο συντελεστής ασφάλειας δεν πληροί κάποιες προϋποθέσεις μεταβάλλεται η κλίση του ανάντη ή /και κατάντη πρανούς, ώστε να προκύψει συντελεστής ασφάλειας που θα πληροί αυτές τις προδιαγραφές. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων αναλύσεων έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου GeoStudio 2004 (version 6.02) και συγκεκριμένα των υποπρογραμμάτων του SLOPE/W and SEEP/W.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά