Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωλογικοί παράμετροι και συγκεντρώσεις προσχωματικού χρυσού σε ψαμμίτες του φλύσχη της Ιονίου ζώνης

Μπάτσαλας Αντώνιος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A065949D-730B-4CD7-A7E7-46302193612A
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Μπάτσαλας, "Γεωλογικοί παράμετροι και συγκεντρώσεις προσχωματικού χρυσού σε ψαμμίτες του φλύσχη της Ιονίου ζώνης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14369
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Γενικά περί χρυσού -- Κεφ. 2: Βαρυτικές ροές ιζημάτων και αποθέσεις αυτών -- Κεφ. 3: Μέθοδοι ανάκτησης μεταλλικού χρυσού -- Κεφ. 4: Εξωτερικές ελληνίδες και γεωλογία της περιοχής μελέτης

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά