Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κριτήρια σύγκρισης εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης λυματολάσπης

Μανιά Γιώτα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ABAA06F7-6977-4C18-9946-B125320EBB16
Έτος 2007
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γιώτα Μανιά, "Κριτήρια σύγκρισης εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης λυματολάσπης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14383
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. Α: Καθορισμός συστατικών υγρών αποβλήτων & προέλευση -- Κεφ. Β: Απόβλητα -- Κεφ. Γ: Υφιστάμενη νομοθεσία -- Κεφ. Δ: Επεξεργασία υγρών αποβλήτων -- Κεφ. Ε: Παραγωγή, χρήση & διάθεση ιλύος -- Κεφ. Ζ: Βελτίωση ιλύος μέθοδοι -- Κεφ. Η: Ανάκτηση, επεξεργασία & αξιοποίηση βιοαερίου -- Κεφ. Θ: Τρόποι επαναχρησιμοποίησης και τελικής διάθεσης βιοστερεών

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά