Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση του μεγέθους και της ετερογένειας του φορτίου σμεκτιτικών στρωμάτων στην παρασκευή οργανόφιλων μπαντονιτών

Νικητάκη Ουρανία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/538DAD5B-F2A1-4EB8-9F8F-D3F8650ABDB3
Έτος 2007
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ουρανία Νικητάκη, "Επίδραση του μεγέθους και της ετερογένειας του φορτίου σμεκτιτικών στρωμάτων στην παρασκευή οργανόφιλων μπαντονιτών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14384
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Σμεκτιτικές άργιλοι -- Κεφ. 2: Αντιδράσεις μεταξύ σμεκτιτικών αργίλων και οργανικών ενώσεων -- Κεφ. 3: Χαρακτηρισμός σμεκτιτικών αργίλων μέσω οργανικών ενώσεων -- Κεφ. 4: Μέθοδος αλκυλαμμωνίου -- Κεφ. 5: Εφαρμογές οργανόφιλων μπετονιτών -- Κεφ. 6: Περιγραφή πειραματικής διαδικασίας -- Κεφ. 7: Προσδιορισμός φορτίου σμεκτιτικών στρωμάτων -- Κεφ. 8: Μελέτη κινητικών αντιδράσεων ανταλλαγής ιόντων αλκυλαμμωνίου σε μοντμοριλλονίτες

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά