Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της κινητικότητας βαρέων μετάλλων σε ρυπασμένα εδάφη

Περουλάκη Ελπίδα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D845866E-C47A-42B2-8863-354BE5307BE9
Έτος 2007
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ.1: Χρήσεις, απελευθέρωση στο περιβάλλον, επιπτώσεις στην υγεία και όρια ποιότητας υδάτων για τα βαρέα μέταλλα -- Κεφ. 3: Τα βαρέα μέταλλα στα εδαφικά συστήματα -- Κεφ. 4: Μοντέλα προσομοίωσης εδαφικών συστημάτων -- Κεφ. 5: Μοντέλο χημικής ισορροπίας MINEQL+ -- Κεφ. 6: Περιγραφή του μοντέλου HM-1D -- Κεφ. 7: Ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων -- Κεφ. 8: Περιγραφή περιοχής μελέτης -- Κεφ. 9: Μοντελοποίηση των batch πειραμάτων εκρόφησης με το μοντέλο MINEQL+ -- Κεφ. 10: Μοντελοποίηση των πειραμάτων έκπλυσης με στήλες συνεχούς ροής με το μοντέλο HM-1D -- Κεφ. 11: Μοντελοποίηση των πειραμάτων έκπλυσης με στήλες συνεχούς ροής με τα αναλυτικά μοντέλα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά