Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση υπόγειου υδροφορέα ρυπασμένου από προϊόντα πετρελαίου και εξυγίανση αυτού με χρήση της τεχνολογίας των διαπερατών αντιδρώντων φραγμάτων

Μουχταρόπουλος Πάτροκλος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A179005C-B061-4A77-A15E-32FA405296E8
Έτος 2007
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πάτροκλος Μουχταρόπουλος, "Προσομοίωση υπόγειου υδροφορέα ρυπασμένου από προϊόντα πετρελαίου και εξυγίανση αυτού με χρήση της τεχνολογίας των διαπερατών αντιδρώντων φραγμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14407
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κεφ. 2: Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των διαπερατών αντιδρώντων φραγμάτων -- Κεφ. 3: Περιγραφή ρύπων (BTEX, MTBE) -- Κεφ. 4: Περιγραφή πιλοτικής δεξαμενής -- Κεφ. 5: Έδαφος - αντιδρώντα υλικά -- Κεφ. 6: Μηχανισμοί απομάκρυνσης -- Κεφ. 7: Μέθοδοι προσδιορισμού των ρυπών

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά