Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση υπόγειου υδροφορέα ρυπασμένου από προϊόντα πετρελαίου και εξυγίανση αυτού με χρήση της τεχνολογίας των διαπερατών αντιδρώντων φραγμάτων

Μουχταρόπουλος Πάτροκλος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A179005C-B061-4A77-A15E-32FA405296E8
Έτος 2007
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κεφ. 2: Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των διαπερατών αντιδρώντων φραγμάτων -- Κεφ. 3: Περιγραφή ρύπων (BTEX, MTBE) -- Κεφ. 4: Περιγραφή πιλοτικής δεξαμενής -- Κεφ. 5: Έδαφος - αντιδρώντα υλικά -- Κεφ. 6: Μηχανισμοί απομάκρυνσης -- Κεφ. 7: Μέθοδοι προσδιορισμού των ρυπών

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά