Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καθορισμός υδραυλικής αγωγιμότητας με χρήση του μοντέλου ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς μάζας (PTC) και βαθμονόμηση αυτού με μετρήσεις πεδίου που προέκυψαν από πείραμα ιχνηθέτησης

Παυλίδου Σαµια

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5326228C-79C3-4600-9AF6-5BBFFC1C16E5
Έτος 2008
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ιχνηθέτηση 2. Περιοχή μελέτης 3. Περιγραφή μοντέλου Συμπεράσματα-προτάσεις

Υπηρεσίες

Στατιστικά