Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη νέας μεθόδου ανάλυσης νιτροπολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (NitroPAHs) σε υδατικά δείγματα με χρήση μικροεκχύλισης υγρής και στερεής φάσης (LPME,SPME)-GC/MS και αποδόμηση αυτών με χρήση υπερήχων

Μεκίκη Δωροθέα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E539C0E3-E017-443A-9103-0B595EF5F554
Έτος 2004
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δωροθέα Μεκίκη, "Ανάπτυξη νέας μεθόδου ανάλυσης νιτροπολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (NitroPAHs) σε υδατικά δείγματα με χρήση μικροεκχύλισης υγρής και στερεής φάσης (LPME,SPME)-GC/MS και αποδόμηση αυτών με χρήση υπερήχων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14475
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

τροπολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάθρακες (NitroPAHs)--Πηγές των nitroPAHs--Τοξικότητα των nitroPAHs--Μέθοδοι επεξεργασίας των nitroPAHs--Μέθοδοι ανάλυσης των nitroPAHs--Τεχνικές μικροεκχύλισης δείγματος--Μικροεκχύλιση στερεής φάσης (SPME)--Μικροεκχύλιση υγρής φάσης (LPME)--Αέρια χρωματογραφία--Υπέρηχοι στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων--Θεωρητικό υπόβαθρο--Ζώνες αντίδρασης--Περιβαλλοντικές εφαρμογές--Πειραματικό μέρος: αντιδραστήρια και οργανολογία, περιγραφή της μεθόδου, εφαρμογή της μικροεκχύλισης υγρής φάσης (LPME), εφαρμογή της μικροεκχύλισης στερεής φάσης (SPME), χρωματογραφική ανάλυση με αέριο χρωματογράφο-φασματογράφο μάζας (GC-MS), πειράματα με υπέρηχους--Αποτελέσματα: συνθήκες εκχύλισης με την τεχνική μικροεκχύλισης υγρής φάσης (LPME), Συνθήκες εκχύλισης με την τεχνική μικροεκχύλισης στερεής φάσης (SPME), Σύγκριση των μεθόδων LPME και SPME, Απόδοση των NitroPAHs με χρήση υπερήχων--Συμπεράσματα

Υπηρεσίες

Στατιστικά