Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη νέας μεθόδου ανάλυσης νιτροπολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (NitroPAHs) σε υδατικά δείγματα με χρήση μικροεκχύλισης υγρής και στερεής φάσης (LPME,SPME)-GC/MS και αποδόμηση αυτών με χρήση υπερήχων

Μεκίκη Δωροθέα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E539C0E3-E017-443A-9103-0B595EF5F554
Έτος 2004
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

τροπολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάθρακες (NitroPAHs)--Πηγές των nitroPAHs--Τοξικότητα των nitroPAHs--Μέθοδοι επεξεργασίας των nitroPAHs--Μέθοδοι ανάλυσης των nitroPAHs--Τεχνικές μικροεκχύλισης δείγματος--Μικροεκχύλιση στερεής φάσης (SPME)--Μικροεκχύλιση υγρής φάσης (LPME)--Αέρια χρωματογραφία--Υπέρηχοι στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων--Θεωρητικό υπόβαθρο--Ζώνες αντίδρασης--Περιβαλλοντικές εφαρμογές--Πειραματικό μέρος: αντιδραστήρια και οργανολογία, περιγραφή της μεθόδου, εφαρμογή της μικροεκχύλισης υγρής φάσης (LPME), εφαρμογή της μικροεκχύλισης στερεής φάσης (SPME), χρωματογραφική ανάλυση με αέριο χρωματογράφο-φασματογράφο μάζας (GC-MS), πειράματα με υπέρηχους--Αποτελέσματα: συνθήκες εκχύλισης με την τεχνική μικροεκχύλισης υγρής φάσης (LPME), Συνθήκες εκχύλισης με την τεχνική μικροεκχύλισης στερεής φάσης (SPME), Σύγκριση των μεθόδων LPME και SPME, Απόδοση των NitroPAHs με χρήση υπερήχων--Συμπεράσματα

Υπηρεσίες

Στατιστικά