Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τοξικότητα και επικινδυνότητα νοσοκομειακών αποβλήτων

Αναγνωστοπούλου Ευαγγελή

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C4D8E9D8-D529-482B-B4F6-2B2E49A070DB
Έτος 2004
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελή Αναγνωστοπούλου, "Τοξικότητα και επικινδυνότητα νοσοκομειακών αποβλήτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14476
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

ισμός του προβλήματος, σκοπός νομοθεσία--Υφιστάμενη κατάσταση--Κατηγοριοποίηση ιατρικών αποβλήτων--Επιδράσεις των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης στην υγεία--Τοξικότητα και ανάλυση επικινδυνότητας--Πρακτικές υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης και για τους εργαζομένους στα απόβλητα--Περιγραφή και χωροθέτηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων--Ποιοτική και ποσοτική σύσταση των νοσοκομειακών αποβλήτων του ΓΝΧ--Διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων στο ΓΝΧ--Εντοπισμός επικίνδυνων χρησιμοποιουμένων και παραγομένων ουσιών--Ποσοτικός προσδιορισμός διαφόρων παραμέτρων των νοσοκομειακών αποβλήτων του ΓΝΧ--Συμπεράσματα, προτάσεις

Υπηρεσίες

Στατιστικά