Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση βιοαεροζόλ εσωτερικών χώρων με ΜΑS-100

Πασχάλη Θεοδώρα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6B24D00B-9F1C-43BC-86CE-133B143C73A3
Έτος 2004
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδώρα Πασχάλη, "Μέτρηση βιοαεροζόλ εσωτερικών χώρων με ΜΑS-100", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14497
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

1 Ορισμός βιοαεροζόλ -- 1.2 Φύση των βιοαεροζόλ -- 1.3 Η ατμόσφαιρα -- 1.4 Η αερομικροβιολογική διάβαση -- 1.5 Προώθηση -- 1.6 Μεταφορά -- 1.7 Απόθεση -- 2.1 Μικροβιακή επιβίωση στον αέρα -- 3.1 Τα βιοαεροζόλ σε εσωτερικούς χώρους -- 3.1 Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρωπίνων ασθενειών και των βιοαεροζόλ εσωτερικών χώρων -- 3.2 Πηγές, ενισχυτές και διανομείς βιοαεροζόλ -- 3.3 Πρόληψη και αποκατάσταση -- 4. 'Οργανα μέτρησης βιοαεροζόλ -- 4.1 Βαρυντικοί συλλογείς -- 4.2 Συλλογείς πρόσκρουσης, κόσκινα, στήλες κόσκινων -- 4.3 Συλλογείς πρόσκρουσης σε υγρό -- 4.4 Φυγοκεντρικοί δειγματολείπτες -- 5.1 Μέθοδοι ανάλυσης βιοαεροζόλ -- 5.2 Επιλογή μεθόδου ανάλυσης -- 5.3 Φθορισμός -- 5.4 Polymerase chain reaction (PCR) -- 5.5 Καλλιέργεια μικροοργανισμών -- 6.1 Περιγραφή περιοχής και μεθόδου δειγματοληψίας -- 6.2 Περιγραφή οργάνου δειγματοληψίας -- 6.3 Καλλιέργεια μικροοργανισμών και υποστρώματα -- 7. Παρουσίαση αποτελεσμάτων -- 8.1 Σχολιασμός -- 8.2 Συμπεράσματα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά