Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός και αξιολόγηση ρύπανσης υπεδάφους σε διυλιστήριο πετρελαίου με χρήση τεχνικών fingerprinting και πολυπαραμετρικής ανάλυσης

Κανελλοπούλου Γεωργία Σ.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F58793CA-892C-496D-B94E-609EB11FE0BD
Έτος 2004
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Σ. Κανελλοπούλου, "Προσδιορισμός και αξιολόγηση ρύπανσης υπεδάφους σε διυλιστήριο πετρελαίου με χρήση τεχνικών fingerprinting και πολυπαραμετρικής ανάλυσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14504
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Ρύπανση από τη διαρροή αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στο υπέδαφος -- 3. Η χημική ανάλυση των πετρελαϊκών ρυπαντών-Υδρογεωλογική περιγραφή του υπέδαφους του διυλιστηρίου-πλάνο δειγματοληψίας -- 4. Χημική ανάλυση ελεύθερης ελαιώδους φάσης -- 5. Χημική ανάλυση υπόγειου νερού -- 6. Χημική ανάλυση εδάφους και εδαφικού αέρα -- 7. Ερμηνεία αποτελεσμάτων -- 8. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης ρύπανσης-συμπεράσματα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά