Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός και αξιολόγηση ρύπανσης υπεδάφους σε διυλιστήριο πετρελαίου με χρήση τεχνικών fingerprinting και πολυπαραμετρικής ανάλυσης

Κανελλοπούλου Γεωργία Σ.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F58793CA-892C-496D-B94E-609EB11FE0BD
Έτος 2004
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Ρύπανση από τη διαρροή αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στο υπέδαφος -- 3. Η χημική ανάλυση των πετρελαϊκών ρυπαντών-Υδρογεωλογική περιγραφή του υπέδαφους του διυλιστηρίου-πλάνο δειγματοληψίας -- 4. Χημική ανάλυση ελεύθερης ελαιώδους φάσης -- 5. Χημική ανάλυση υπόγειου νερού -- 6. Χημική ανάλυση εδάφους και εδαφικού αέρα -- 7. Ερμηνεία αποτελεσμάτων -- 8. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης ρύπανσης-συμπεράσματα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά