Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πιλοτική μονάδα φυτοεξυγίανσης υπογείων υδάτων με υδροχαρή φυτά

Kalogeraki Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D7E07926-5D3C-4EDA-ABAA-16A3D9842AF1
Έτος 2012
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Καλογεράκη, "Πιλοτική μονάδα φυτοεξυγίανσης υπογείων υδάτων με υδροχαρή φυτά", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14505
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (endocrine disruptors,EDS) παρουσιάζουν σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της εκτεταμένης χρήσης τους καθώς και των φυσικοχημικών αλλά και των τοξικών ιδιοτήτων τους. Η δισφαινόλη Α (BPA), κατατάσσεται στους ενδοκρινικούς διαταράκτες, όπου χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή πολυκαρβονικού πλαστικού ή εποξύ ρητίνων. Ο ετήσιος όγκος παραγωγής της δισφαινόλης στην ΕΕ έχει φτάσει τους 1.150.000 tn3τη χρονική περίοδο 2005/2006 (ΕΕ, 2007).Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετάται η φυτοεξυγίανση της BPA με τη χρήση υδροχαρών αλόφυτων. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε πιλοτική μονάδα φυτοεξυγίανσης υπόγειου υδροφορέα με συνεχή ροή, σύστημα ανακυκλοφορίας, σε συνθήκες περιβάλλοντος. Για την απομάκρυνση της οργανικής ουσίας χρησιμοποιήθηκαν τα φυτά Juncus Acutus. Ο διαχωρισμός και η ποσοτικοποίηση της BPA,από τα υδατικά δείγματα της υπερχύλισης, πραγματοποιείται μέσω υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), προκειμένου να παρατηρηθούν τα επίπεδα της συγκέντρωσης της BPA. Επιπλέον, ο προσδιορισμός των επιπέδων προσρόφησης από το έδαφος, σε διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων της οργανικής ουσίας, πραγματοποιήθηκαν σε εργαστηριακής κλίμακας πειράματα απουσίας φυτών. Στόχος των παραπάνω διαδικασιών αποτελεί ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων της BPA που απομακρύνθηκαν λόγω των διεργασιών της ριζόσφαιρας και του εσωτερικού μηχανισμού των φυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά