Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηρισμός υδροφορέα και ζώνης υφαλμύρωσης με χρήση γεωφυσικών μεθόδων - Μοντελοποίηση ροής και μεταφοράς μάζας

Κουκαδάκη Μαρία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BE3AFB7D-D6E3-49CB-974F-B029146B84B7
Έτος 2005
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Κουκαδάκη, "Χαρακτηρισμός υδροφορέα και ζώνης υφαλμύρωσης με χρήση γεωφυσικών μεθόδων - Μοντελοποίηση ροής και μεταφοράς μάζας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14532
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Συμβολή εφαρμοσμένης γεωφυσικής στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων - Συνδυασμός με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών -- Κεφ. 2: Εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων στην προσομοίωση της υπόγειας ροής και μεταφοράς μάζας -- Κεφ. 3: Περιγραφή σχεδιαστικού προγράμματος Argus One και αλγόριθμου λύσης PTC -- Κεφ. 4: Γεωφυσική διασκόπηση στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ερμηνεία ηλεκτρικών τομογραφιών και σύγκριση με υπάρχουσες γεωτρήσεις -- Κεφ. 5: Προσδιορισμός Υδρογεωλογικών παραμέτρων στον καρστικοποιημένο ασβεστόλιθο της ΒΙΠΕ -- Κεφ. 6: Τρισδιάστατη προσομοίωση ζώνης υφαλμύρωσης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης -- Κεφ. 7: Συμπεράσματα σχετικά με τη γεωφυσική διασκόπηση και την προσομοίωση - Προτάσεις

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά