Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση των υπογείων υδάτων με χρήση συνδυασμού μεθόδων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης

Καρτεράκης Στέφανος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EE5781E6-6F91-42FE-8100-D3655438DA29
Έτος 2005
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Η διαχείριση των υπογείων υδάτων και το φαινόμενο της υφαλμύρωσης -- Κεφ. 2: Η περιοχή μελέτης -- Κεφ. 3: Μαθηματικό υπόβαθρο του μοντέλου υπόγειας ροής -- Κεφ. 4: Εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης στη διαχείριση των υπογείων υδάτων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά