Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση των υπογείων υδάτων με χρήση συνδυασμού μεθόδων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης

Καρτεράκης Στέφανος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EE5781E6-6F91-42FE-8100-D3655438DA29
Έτος 2005
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέφανος Καρτεράκης, "Διαχείριση των υπογείων υδάτων με χρήση συνδυασμού μεθόδων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14558
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Η διαχείριση των υπογείων υδάτων και το φαινόμενο της υφαλμύρωσης -- Κεφ. 2: Η περιοχή μελέτης -- Κεφ. 3: Μαθηματικό υπόβαθρο του μοντέλου υπόγειας ροής -- Κεφ. 4: Εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης στη διαχείριση των υπογείων υδάτων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά