Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύνθεση νανοκόνεων για περιβαλλοντικές εφαρμογές με χημικές μεθόδους και με μηχανοχημική ενεργοποίηση. Συγκριτική μελέτη

Τσιουτσιουλικλή Ευδοκία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/28AE8EF6-F20E-441B-839A-7B306E194438
Έτος 2005
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

ωρητικό μέρος 1. Εισαγωγή -- 2. Χημεία των αντιδράσεων της μεθόδου Sol-Gel και επεξεργασία των πηκτωμάτων -- 3. Βασικές αρχές της μηχανοχημικής ενεργοποίησης υλικών -- 4. Ιδιότητες των νανοκόνεων AL2O3, TIO2 και AL2TIO5 -- 5. Ιστορική αναδρομή και πρώτες εφαρμογές των μεθόδων της διάλυσης-ζελατινοποίησης και μηχανοχημικής ενεργοποίησης -- 6. Εφαρμογές των μεθόδων διάλυσης-ζελατινοποίησης και μηχανοχημικής ενεργοποίησης στο παρόν και το μέλλον -- Πειραματικό μέρος 1. Γενικά -- 2. Χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες -- 3. Οι μοριακές αναλογίες που μελετήθηκαν με τη μέθοδο διάλυσης-ζελατινοποίησης -- 4. Περιγραφή εξοπλισμού -- 5. Έψηση των πηκτωμάτων της μεθόδου διάλυσης-ζελατινοποίησης -- 6. Κοκκομετρικές αναλύσεις -- 7. Μέτρηση ειδικής επιφάνειας -- 8. Ταυτοποίηση κρυσταλλικών φάσεων -- 9. Τεχνικές θερμικής ανάλυσης -- 10. Εξοπλισμός μονοαξονικής συμπίεσης των κόνεων -- 11. Διασταλομετρία -- 12. Πυροσυσσωμάτωση κεραμικών δοκίμιων και προσδιορισμός της πορώδους δομής τους -- Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων 1. Χαρακτηρισμός νανοκόνεων αλουμίνας και τιτάνιας από τη χημική μέθοδο της διάλυσης-ζελατινοποίησης -- 2. Προσδιορισμός της θερμοκρασίας θερμικής κατεργασίας και του ποσοστού MGO των πηκτωμάτων ταϊαλίτη -- 3. Μελέτη σύνθεσης νανοκόνεων ταϊαλίτη με 8% πρόσθετο MGO -- 4. Σύνθεση μηχανοχημικά ενεργοποιημένων κόνεων -- 5. Συγκριτική μελέτη των νανοκόνεων αλουμίνας, τιτάνιας και ταϊαλίτη που παρήχθησαν με τη μέθοδο διάλυσης-ζελατινοποίησης και τη μηχανοχημική ενεργοποίηση

Υπηρεσίες

Στατιστικά