Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύνθεση νανοκόνεων για περιβαλλοντικές εφαρμογές με χημικές μεθόδους και με μηχανοχημική ενεργοποίηση. Συγκριτική μελέτη

Τσιουτσιουλικλή Ευδοκία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/28AE8EF6-F20E-441B-839A-7B306E194438
Έτος 2005
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευδοκία Τσιουτσιουλικλή, "Σύνθεση νανοκόνεων για περιβαλλοντικές εφαρμογές με χημικές μεθόδους και με μηχανοχημική ενεργοποίηση. Συγκριτική μελέτη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14569
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

ωρητικό μέρος 1. Εισαγωγή -- 2. Χημεία των αντιδράσεων της μεθόδου Sol-Gel και επεξεργασία των πηκτωμάτων -- 3. Βασικές αρχές της μηχανοχημικής ενεργοποίησης υλικών -- 4. Ιδιότητες των νανοκόνεων AL2O3, TIO2 και AL2TIO5 -- 5. Ιστορική αναδρομή και πρώτες εφαρμογές των μεθόδων της διάλυσης-ζελατινοποίησης και μηχανοχημικής ενεργοποίησης -- 6. Εφαρμογές των μεθόδων διάλυσης-ζελατινοποίησης και μηχανοχημικής ενεργοποίησης στο παρόν και το μέλλον -- Πειραματικό μέρος 1. Γενικά -- 2. Χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες -- 3. Οι μοριακές αναλογίες που μελετήθηκαν με τη μέθοδο διάλυσης-ζελατινοποίησης -- 4. Περιγραφή εξοπλισμού -- 5. Έψηση των πηκτωμάτων της μεθόδου διάλυσης-ζελατινοποίησης -- 6. Κοκκομετρικές αναλύσεις -- 7. Μέτρηση ειδικής επιφάνειας -- 8. Ταυτοποίηση κρυσταλλικών φάσεων -- 9. Τεχνικές θερμικής ανάλυσης -- 10. Εξοπλισμός μονοαξονικής συμπίεσης των κόνεων -- 11. Διασταλομετρία -- 12. Πυροσυσσωμάτωση κεραμικών δοκίμιων και προσδιορισμός της πορώδους δομής τους -- Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων 1. Χαρακτηρισμός νανοκόνεων αλουμίνας και τιτάνιας από τη χημική μέθοδο της διάλυσης-ζελατινοποίησης -- 2. Προσδιορισμός της θερμοκρασίας θερμικής κατεργασίας και του ποσοστού MGO των πηκτωμάτων ταϊαλίτη -- 3. Μελέτη σύνθεσης νανοκόνεων ταϊαλίτη με 8% πρόσθετο MGO -- 4. Σύνθεση μηχανοχημικά ενεργοποιημένων κόνεων -- 5. Συγκριτική μελέτη των νανοκόνεων αλουμίνας, τιτάνιας και ταϊαλίτη που παρήχθησαν με τη μέθοδο διάλυσης-ζελατινοποίησης και τη μηχανοχημική ενεργοποίηση

Υπηρεσίες

Στατιστικά