Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μονάδες αφαλάτωσης υφάλμυρου ή θαλασσινού ύδατος

Σκιπετάρη Ανυσία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B55A62B7-54C7-48C9-B5C9-0E3CF68103FD
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μη διαθέσιμο

Υπηρεσίες

Στατιστικά