Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υδρολογία και γεωχημεία των μεσογειακών εποχικών λιμνίων (ΜΕΛ) της Δυτικής Κρήτης

Σταμάτη Φωτεινή

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4B6F92F2-DDFC-4D12-A5CE-EF62FAE20A94
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ.1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- Κεφ. 3: Περιγραφή των ευρύτερων περιοχών των ΜΕΛ της δυτικής Κρήτης -- Κεφ. 4: Περιγραφή των μεσογειακών εποχικών λιμνίων (ΜΕΛ) της δυτικής Κρήτης -- Κεφ. 5: Ανάπτυξη μοντέλου για τον προσδιορισμό της υδροπεριόδου των ΜΕΛ -- Κεφ. 6: Προσδιορισμός της υδροπεριόδου των ΜΕΛ με το μοντέλο 'ΗΡΜ' -- Κεφ. 7: Μελέτη της γεωχημείας του ιζήματος των ΜΕΛ (θεωρητικό υπόβαθρο και πειραματική διαδικασία)

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά