Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υδρολογία και γεωχημεία των μεσογειακών εποχικών λιμνίων (ΜΕΛ) της Δυτικής Κρήτης

Σταμάτη Φωτεινή

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4B6F92F2-DDFC-4D12-A5CE-EF62FAE20A94
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Σταμάτη, "Υδρολογία και γεωχημεία των μεσογειακών εποχικών λιμνίων (ΜΕΛ) της Δυτικής Κρήτης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14616
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ.1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- Κεφ. 3: Περιγραφή των ευρύτερων περιοχών των ΜΕΛ της δυτικής Κρήτης -- Κεφ. 4: Περιγραφή των μεσογειακών εποχικών λιμνίων (ΜΕΛ) της δυτικής Κρήτης -- Κεφ. 5: Ανάπτυξη μοντέλου για τον προσδιορισμό της υδροπεριόδου των ΜΕΛ -- Κεφ. 6: Προσδιορισμός της υδροπεριόδου των ΜΕΛ με το μοντέλο 'ΗΡΜ' -- Κεφ. 7: Μελέτη της γεωχημείας του ιζήματος των ΜΕΛ (θεωρητικό υπόβαθρο και πειραματική διαδικασία)

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά