Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνολογίες συμπαραγωγής με καύση βιομάζας στην Ευρώπη

Μαύρου Ευτυχία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7CCBCB11-F649-4FAB-81F0-1E58F05AE7A8
Έτος 2006
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτυχία Μαύρου, "Τεχνολογίες συμπαραγωγής με καύση βιομάζας στην Ευρώπη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14632
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Εισαγωγικά: Η σύγχρονη ενεργειακή πολιτική -- Κεφ. 2: Βιομάζα και ενέργεια -- Κεφ. 3: Τεχνολογίες συμπαραγωγής με καύσιμο βιομάζα -- Κεφ. 4: Συμπαραγωγή με καύσιμο βιομάζα στην Ευρώπη 65 -- Κεφ. 5: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση βιομάζας για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας -- Κεφ. 6: Μελέτη εφαρμογής συστήματος συμπαραγωγής με καύσιμο βιομάζα στην Κρήτη

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά