Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επικινδυνότητας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με τη χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων

Σταματάκη Άννα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6236E959-BC83-4443-B73E-BC0BBEF718A2
Έτος 2001
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άννα Σταματάκη, "Εκτίμηση επικινδυνότητας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με τη χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2001. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14649
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Βασικά στοιχεία -- 2. Ανάλυση επικινδυνότητας τοξικών χημικών μη καρκινογόνων -- 3. Επιδημιολογία και αναλυση επικινδυνότητας καρκίνου -- 4. Ανάλυση επικινδυνότητας χώρων διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων -- 5. Μοντελοποίηση της επικινδυνότητας και εκτίμηση επικινδυνότητας χώρων διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων σύμφωνα με τεχνικές του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (USEPA) -- 6. Ανάλυση επικινδυνότητας ΧΥΤΑ -- 7. Στοιχεία διαχείρισης των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Πάτρας -- 8. Ανάλυση σενάριου και εκτίμηση πιθανοτήτων -- 9. Ανάλυση επιπτώσεων -- 10. Υπολογισμός επικινδυνότητας -- 11. Αξιολόγηση επικινδυνότητας

Υπηρεσίες

Στατιστικά