Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επικινδυνότητας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με τη χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων

Σταματάκη Άννα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6236E959-BC83-4443-B73E-BC0BBEF718A2
Έτος 2001
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Βασικά στοιχεία -- 2. Ανάλυση επικινδυνότητας τοξικών χημικών μη καρκινογόνων -- 3. Επιδημιολογία και αναλυση επικινδυνότητας καρκίνου -- 4. Ανάλυση επικινδυνότητας χώρων διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων -- 5. Μοντελοποίηση της επικινδυνότητας και εκτίμηση επικινδυνότητας χώρων διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων σύμφωνα με τεχνικές του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (USEPA) -- 6. Ανάλυση επικινδυνότητας ΧΥΤΑ -- 7. Στοιχεία διαχείρισης των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Πάτρας -- 8. Ανάλυση σενάριου και εκτίμηση πιθανοτήτων -- 9. Ανάλυση επιπτώσεων -- 10. Υπολογισμός επικινδυνότητας -- 11. Αξιολόγηση επικινδυνότητας

Υπηρεσίες

Στατιστικά