Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της διαδικασίας παραγωγής αδρανών υλικών και διερεύνηση των χρήσεων και της διάθεσης των λεπτομερών

Σιαφάκα Γεωργία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AECB8F6A-7914-4D12-9875-ADBE1FF46825
Έτος 2000
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Σιαφάκα, "Αξιολόγηση της διαδικασίας παραγωγής αδρανών υλικών και διερεύνηση των χρήσεων και της διάθεσης των λεπτομερών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2000. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14656
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Αρχές παραγωγής αδρανών υλικών με ασυνεχή μέθοδο -- Κεφ. 3: Το Λατομείο Χορδακίου και η διαδικασία παραγωγής αδρανών υλικών -- Κεφ. 4: Προσδιορισμός φυσικών και ορυκτολογικών ιδιοτήτων του εξορυσσόμενου υλικού του Λατομείου Χορδακίου -- Κεφ. 5: Αξιολόγηση της διαδικασίας εξόρυξης -- Κεφ. 6: Εργαστηριακή διερεύνηση αξιοποίησης του λεπτομερούς υλικού του Λατομείου Χορδακίου

Υπηρεσίες

Στατιστικά