Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 2927 αποτελέσματα
1 K. N. Koutras, G. D. Peppas, T. T. Fetsis, S. N. Tegopoulos, V. P. Charalampakos, A. Kyritsis, A. G. Yiotis, I. F. Gonos and E. C. Pyrgioti, "Dielectric and thermal response of TiO2 and SiC natural ester based nanofluids for use in power transformers," IEEE Access, vol. 10, pp. 79222-79236, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3194516.2023-12-06
2 Μαρία-Αγγελική Ραπτάκη, "Επίδραση της μεταβολής της στάθμης τεχνητής λίμνης στην ευστάθεια των πρανών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-12-04
3 Αλεξάνδρα Φουταδάκη, "Διερεύνηση κατανομής ψευδαργύρου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της κεντρικής Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-10
4 Ρισάλντ Νάσαϊ, "Χρήση νευρωνικών δικτύων ή/και νευροασαφών συστημάτων για την εκτίμηση αποθεμάτων ποιότητας κοιτασμάτων και εύρεση βέλτιστων ορίων εκσκαφής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-03
5 Γεώργιος Πετράκης, "Οπτικός εντοπισμός σε μη δομημένα περιβάλλοντα μέσω βαθιάς μάθησης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-01
6 Ιωάννης Ουρανίδης, "Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων και οι γεωεπιστημονικές του προσεγγίσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-17
7 Μαρία-Άννα Ζουρίδη, "Επίδραση της προσθήκης πλαστικών στις ιδιότητες ανόργανων πολυμερών από αλκαλική ενεργοποίηση αποβλήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-17
8 Μαριάννα Γαλανάκη, "Γεωστατιστική ανάλυση ρυπαντών σε υπόγεια νερά στο υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στους προερχόμενους από μεταλλευτικές δραστηριότητες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-16
9 Γεώργιος Γκάτσος, "Μελέτη της θερμικής επεξεργασίας λατεριτών στην βελτιστοποίηση της λειοτρίβησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-16
10 Γεώργιος Πολίτης, ''Διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού λατεριτικών υπολειμμάτων εκχύλισης'', Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-13
11 Φοίβος Ηλιόπουλος, "Πειραματικός χαρακτηρισμός αντίστασης πετρωμάτων στην διάτρηση με την μέθοδο πτώσης βάρους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
12 Φιλιώ-Ανδριάννα Χιόνη, "Μελέτη των ελαστοπλαστικών παραμέτρων γνευσίου με δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
13 L. Yang, L. Lin, L. Fan, N. Liu, L. Huang, Y. Xu, S. P. Mertikas, Y. Jia, and M. Lin, “Satellite altimetry: achievements and future trends by a scientometrics analysis,” Remote Sens., vol. 14, no. 14, Jul. 2022, doi: 10.3390/rs14143332.2023-10-12
14 A. G. Maravelis, G. Kontakiotis, S. Bellas, A. Antonarakou, C. Botziolis, H. T. Janjuhah, P. Makri, P. Moissette, J.-J. Cornée, N. Pasadakis, E. Manoutsoglou, A. Zelilidis and V. Karakitsios, “Organic geochemical signatures of the Upper Miocene (Tortonian—Messinian) sedimentary succession onshore Crete Island, Greece: implications for hydrocarbon prospectivity,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 10, no. 9, Sep. 2022, doi: 10.3390/jmse10091323.2023-10-12
15 Αθανάσιος Τσιρέκας, "Τρισδιάστατη αριθμητική διερεύνηση επίδρασης συστήματος ασυνεχειών στην αντοχή στύλου σε υπόγεια εκμετάλλευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-11
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...