Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 2984 αποτελέσματα
1 A. Stratakis and M. Galetakis, “Prediction of ash fusion temperatures of high calcium lignites originated from the Ptolemais-Amyntaio basin, North Greece,” Int. J. Coal Prep. Util., vol. 42, no. 5, pp. 1304–1317, May 2022, doi: 10.1080/19392699.2019.1708336.2024-06-11
2 Ανδρέας Ξενοφώντος, "Σύνθεση και μηχανική αντοχή δομικών στοιχείων με χρήση αδρανών υλικών από την Κύπρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-10
3 Άννα Πίσπα, "Γεωστατιστική ανάλυση της στάθμης των υπόγειων υδάτων στο υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-10
4 Κωνσταντίνος Μαντζαρέας, "Κινηματική προσομοίωση εξόρυξης - μεταφοράς σε επιφανειακή εκμετάλλευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-06
5 Μανούσος Παρασκάκης, "Τσιμεντενέσεις στεγάνωσης σε γεωτεχνικά έργα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-30
6 Τρύφωνας Προκόπος, "Διερεύνηση εμπλουτισιμότητας και κατανομής κρίσιμων μετάλλων σε φωσφορίτες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
7 Γεώργιος Παναγόπουλος, "Τεκτονoστρωματογραφική χωρική (3D) προσομοίωση των σχηματισμών Μεταλπικής ηλικίας της λεκάνης της Μεσσαράς, Κεντρική Κρήτη", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-22
8 Σταύρος Σταυρόπουλος, "Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση εργαστηριακού διαχωρισμού διοξειδίου του άνθρακα από βιοαέριο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-05-09
9 N. Economou, G. Kritikakis, E. Manoutsoglou, and A. Vafidis, “Fast and efficient void detection in carbonates by combined ERT and borehole data: a case study from Chania airport in Greece,” The Leading Edge, vol. 41, no. 5, pp. 322–330, May 2022, doi: 10.1190/tle41050322.1.2024-04-29
10 I. Lazos, S. Sboras, K. Chousianitis, D. Kondopoulou, C. Pikridas, S. Bitharis and S. Pavlides “Temporal evolution of crustal rotation in the Aegean region based on primary geodetically-derived results and palaeomagnetism,” Acta Geod. Geophys., vol. 57, no. 2, pp. 317– 334, June 2022, doi: 10.1007/s40328-022-00379-3.2024-04-25
11 Σταύρος Παρασκάκης, "Μελέτη διεργασιών ελαφρώς συμπιεστής μονοφασικής και πολυφασικής ροής σε ετερογενείς ταμιευτήρες Υ/Α", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 2024-04-23
12 Ιάσων Τσαγκάρης, "Μετρήσεις πυκνότητας αερίων υδρογονανθράκων με CO2 σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και μελέτη της ακρίβειας πρόρρησής τους με κυβικές καταστατικές εξισώσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-22
13 Πελαγία-Μπήλιω Μαρκασιώτη, "Απεικόνιση ρηχών υπεδαφίων δομών σε θαλάσσιο περιβάλλον με την μέθοδο πολυκάναλης ανάλυσης επιφανειακών σεισμικών κυμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-16
14 Αλεξάνδρα Γκούτζου, "Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε τσιμεντοκονιάματα με την προσθήκη ζεολίθων. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
15 Νικολίνα-Τζωρτζίνα Θεοδωρίδου, "Κατανομή του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε μπεντονίτη της Μήλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...