Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 2989 αποτελέσματα
16 Σταύρος Παρασκάκης, "Μελέτη διεργασιών ελαφρώς συμπιεστής μονοφασικής και πολυφασικής ροής σε ετερογενείς ταμιευτήρες Υ/Α", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 2024-04-23
17 Ιάσων Τσαγκάρης, "Μετρήσεις πυκνότητας αερίων υδρογονανθράκων με CO2 σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και μελέτη της ακρίβειας πρόρρησής τους με κυβικές καταστατικές εξισώσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-22
18 Πελαγία-Μπήλιω Μαρκασιώτη, "Απεικόνιση ρηχών υπεδαφίων δομών σε θαλάσσιο περιβάλλον με την μέθοδο πολυκάναλης ανάλυσης επιφανειακών σεισμικών κυμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-16
19 Αλεξάνδρα Γκούτζου, "Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε τσιμεντοκονιάματα με την προσθήκη ζεολίθων. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
20 Νικολίνα-Τζωρτζίνα Θεοδωρίδου, "Κατανομή του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε μπεντονίτη της Μήλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
21 Πολυξένη-Χριστίνα Κομποτού, "Διερεύνηση συνθηκών παραγωγής μικρο-νανο βιοεξανθρακωμάτων από απόβλητα ελαιουργείου.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
22 Εμμανουέλα Παρτσαλάκη, "«Εκχύλιση με καρβοξυλικά οξέα μετάλλων στρατηγικής σημασίας από ιπτάμενη τέφρα Αγ. Δημητρίου Κοζάνης. Ανάλυση αποτελεσμάτων με μεθόδους στατιστικής προσομοίωσης»", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
23 Μαρία Αφράτη, "Παραγωγή κεραμικών από ιπτάμενη τέφρα και απόβλητο γυαλί", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-14
24 Χαράλαμπος Παππάς, ''Εκτίμηση ευστάθειας τετραεδρικών σφηνών σε υπόγεια ανοίγματα με την χρήση αριθμητικής μεθόδου ανάλυσης στις 3 διαστάσεις'' , Διπλωματική εργασία , Σχολή μηχανικών ορυκτών πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά , Ελλάς, 2024. 2024-03-14
25 Πέτρος Τσιλιβάκος, "Απόδοση σε αέριο σύνθεσης από αεριοποίηση αγροτοβιομηχανικών και δασικών αποβλήτων με ατμό και διοξείδιο του άνθρακα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-11
26 Βασίλειος Τζάρας, "Εφαρμογή της μεθόδου ανεστραμμένου κρατήρα (VCR) για την ανάκτηση στύλων υποστήριξης μεθόδου με λιθογομούμενα μέτωπα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-11
27 Στέφανος Αρμάος, "Η εξέλιξη των ναυτιλιακών καυσίμων στην ενεργειακή μετάβαση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-06
28 M. Bano, N. Economou, J. Bradford, A. Giannopoulos, A. Klotzsche, E. Slob, and G. Tsoflias “GPR data imaging and interpretation — Introduction,” Geophysics, vol. 87, no. 4, pp. WBi–WBii, July 2022, doi: 10.1190/geo2022-0512-spseintro.1. 2024-03-05
29 E. Kotopoulou, A. Godelitsas, J. Göttlicher, R. Steininger, R. Price, D. A. Fike, J. P. Amend, W. P. Gilhooly III, G.y Druschell, P. Nomikou, P. N. Gamaletsos, and S. Lozios, “Metastable iron (mono)sulfides in the shallow-sea hydrothermal sediments of Milos, Greece,” ACS Earth Space Chem., vol. 6, no. 4, pp. 920-931, Apr. 2022, doi: 10.1021/acsearthspacechem.1c00305.2024-03-05
30 Αθανασία Καραλή, "Αλκαλική ενεργοποίηση πυριτικών τελμάτων επίπλευσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-04
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...