Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 2986 αποτελέσματα
31 E. A. Varouchakis, E. Kalaitzaki, I. Trichakis, G. A. Corzo Perez and G. P. Karatzas, “An integrated method to study and plan aquifer recharge,” Hydrol. Res., vol. 54, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.2166/nh.2022.054.2024-02-27
32 O. Miliou, A. Ioannou, Y. Georgiou, I. Vyrides, N. Xekoukoulotakis, S. Willert, A. Andreou, P. Andreou, K. Komnitsas, P. Zaphiris, and S. Yiatros, “The design of a postgraduate vocational training programme to enhance engineering graduates' problem-solving skills through PBL,” Int. J. Eng. Educ., vol. 38, no. 5A, pp. 1257–1273, May 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.75895662024-02-27
33 G. Panagopoulos, A. Vafidis, P. Soupios and E. Manoutsoglou, “Α study on the gas-bearing Miocene sediments of Messara basin in Crete (Greece) by using seismic reflection, geochemical and petrophysical data,” Arab. J. Sci. Eng., vol. 47, no. 6, pp. 7449–7465, June 2022, doi: 10.1007/s13369-022-06727-3.2024-02-22
34 P. Partsinevelos and H. Su, “Special section guest editorial: Unmanned systems and satellites: a synergy for added-value possibilities,” J. Appl. Remote Sens., vol. 16, no. 2, Apr–June 2022, doi: 10.1117/1.jrs.16.022201.2024-02-22
35 D. Piretzidis and M. G. Sideris, “Expressions for the calculation of isotropic Gaussian filter kernels in the spherical harmonic domain,” Stud. Geophys. Geod., vol. 66, no. 1–2, pp. 1–22, Apr. 2022, doi: 10.1007/s11200-021-0272-9.2024-02-22
36 Ευθύμιος Λουπάσης, "Χρήση τροποποιημένων βιοεξανθρακωμάτων από αγροτικά απόβλητα για προσρόφηση αμμωνίου από υδατικά διαλύματα. Κινητική και ισόθερμες ρόφησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-16
37 Νικόλαος-Σταύρος Πέτρου, "Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων στάθμης υπόγειων υδάτων στο υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-11
38 F. Pace, A. Raftogianni and A. Godio, “A comparative analysis of three computational-intelligence metaheuristic methods for the optimization of TDEM data,” Pure Appl. Geophys., vol. 179, no. 10, pp. 3727–3749, Oct. 2022, doi: 10.1007/s00024-022-03166-x.2024-02-09
39 E. A. Varouchakis, C. Guardiola‐Albert and G. P. Karatzas, “Spatiotemporal geostatistical analysis of groundwater level in aquifer systems of complex hydrogeology,” Water Resour. Res., vol. 58, no. 3, Mar. 2022, doi: 10.1029/2021wr029988.2024-02-09
40 D. C. Xarchoulakos, E. Manoutsoglou and N. G. Kallithrakas-Kontos, “Distribution of uranium isotopes, 210Pb and 210Po in groundwaters of Crete- Greece,” J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 331, no. 11, pp. 4685–4694, Nov. 2022, doi: 10.1007/s10967-022-08578-6.2024-02-09
41 E. Antoniou and N. Kalogerakis, “Laboratory testing of dispersant effectiveness at high pressures,” Can. J. Chem. Eng., vol. 101, no. 2, pp. 772–781, Feb. 2023, doi: 10.1002/cjce.24707.2024-02-09
42 Αντωνία Ρογδάκη, "Χρήση προσαρμοζόμενων νευροασαφών συστημάτων (ANFIS) για την εκτίμηση αποθεμάτων και ποιότητας κοιτασμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-31
43 N. N. Kourgialas, A. Hliaoutakis, A. V. Argyriou, G. Morianou, A. E. Voulgarakis, E. Kokinou, I. N. Daliakopoulos, D. Kalderis, K. Tzerakis, G. Psarras, N. Papadopoulos, T. Manios, A. Vafidis, and P. Soupios, “A web-based GIS platform supporting innovative irrigation management techniques at farm-scale for the Mediterranean island of Crete,” Sci. Total Environ., vol. 842, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.156918.2024-01-17
44 S. P. Mertikas, C. Donlon, C. Mavrocordatos, D. Piretzidis, C. Kokolakis, R. Cullen, D. Matsakis, F. Borde, M. Fornari, F. Boy, A. Tripolitsiotis, T. Guinle, X. Frantzis, and B. Duesmann, “Performance evaluation of the CDN1 altimetry Cal/Val transponder to internal and external constituents of uncertainty,” Adv. Space Res., vol. 70, no. 8, pp. 2458-2479, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.asr.2022.07.001.2024-01-16
45 M. Deveci, P. R. Brito-Parada, D. Pamucar, and E. A. Varouchakis, “Rough sets based Ordinal Priority Approach to evaluate sustainable development goals (SDGs) for sustainable mining,” Resour. Policy, vol. 79, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.resourpol.2022.103049.2024-01-15
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...