Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 2989 αποτελέσματα
46 N. N. Kourgialas, A. Hliaoutakis, A. V. Argyriou, G. Morianou, A. E. Voulgarakis, E. Kokinou, I. N. Daliakopoulos, D. Kalderis, K. Tzerakis, G. Psarras, N. Papadopoulos, T. Manios, A. Vafidis, and P. Soupios, “A web-based GIS platform supporting innovative irrigation management techniques at farm-scale for the Mediterranean island of Crete,” Sci. Total Environ., vol. 842, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.156918.2024-01-17
47 S. P. Mertikas, C. Donlon, C. Mavrocordatos, D. Piretzidis, C. Kokolakis, R. Cullen, D. Matsakis, F. Borde, M. Fornari, F. Boy, A. Tripolitsiotis, T. Guinle, X. Frantzis, and B. Duesmann, “Performance evaluation of the CDN1 altimetry Cal/Val transponder to internal and external constituents of uncertainty,” Adv. Space Res., vol. 70, no. 8, pp. 2458-2479, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.asr.2022.07.001.2024-01-16
48 M. Deveci, P. R. Brito-Parada, D. Pamucar, and E. A. Varouchakis, “Rough sets based Ordinal Priority Approach to evaluate sustainable development goals (SDGs) for sustainable mining,” Resour. Policy, vol. 79, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.resourpol.2022.103049.2024-01-15
49 E. A. Varouchakis, G. A. C. Perez, M. A. D. Loaiza, and K. Spanoudaki, “Sustainability of mining activities in the European Mediterranean region in terms of a spatial groundwater stress index,” Spatial Stat., vol. 50, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.spasta.2022.100625.2024-01-15
50 A. Papagiannopoulos, S.-P. Nikolakis, A. Pamvouxoglou, and E. Koutsopoulou, “Physicochemical properties of electrostatically crosslinked carrageenan/chitosan hydrogels and carrageenan/chitosan/Laponite nanocomposite hydrogels,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 225, pp. 565-573, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.11.113.2024-01-09
51 Χρήστος Αρβανιτίδης, "Συσχέτιση μηχανικών παραμέτρων εδαφικών σχηματισμών μέσω συστήματος ταξινόμησης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192024-01-09
52 K. Komnitsas, E. Petrakis, and G. Bartzas, “A novel and greener sequential column leaching approach for the treatment of two different Greek laterites,” Sci. Total Environ., vol. 854, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.158748.2024-01-04
53 Βασίλειος Κουτζούνης, "Χωρική κατανομή πωρόλιθων στον ελληνικό χώρο: θέσεις και χρήσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-12-22
54 Αγάπη Ορφανουδάκη, "Καταλυτική αεριοποίηση αγροτικών και δασικών αποβλήτων για παραγωγή αερίου καυσίμου εμπλουτισμένου σε υδρογόνο. Ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω ρόφησης από δομικά υλικά κατεδάφισης.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-12-21
55 A. Pavlides, V. D. Agou, and D. T. Hristopulos, “Non-parametric kernel-based estimation and simulation of precipitation amount,” J. Hydrol., vol. 612, Sep. 2022, 10.1016/j.jhydrol.2022.127988.2023-12-21
56 Σταυρούλα Παναγιωτίδου, "Παραγωγή υδρογόνου από αεριοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων με ατμό, μέσω ρόφησης παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα και χρήση οξειδίου του δημητρίου και ερυθράς ιλύος ως καταλύτες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-12-21
57 D. Vamvuka, E. Afthentopoulos, and S. Sfakiotakis, “H2-rich gas production from steam gasification of a winery waste and its blends with industrial wastes. Effect of operating parameters on gas quality and efficiency,” Renewable Energy, vol. 197, pp. 1224-1232, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.renene.2022.07.162.2023-12-21
58 L. Yang, Y. Xu, M. Lin, C. Ma, S. P. Mertikas, W. Hu, Z. Wang, B. Mu, and X. Zhou, "Monitoring the performance of HY-2B and Jason-2/3 sea surface height via the China Altimetry Calibration Cooperation Plan," IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 60, 2022, doi: 10.1109/TGRS.2022.3153631.2023-12-20
59 Ελένη Σδούκου, "Προσρόφηση μίγματος βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα σε φυσικώς και χημικώς τροποποιημένα βιοεξανθρακώματα φλοιού αμυγδάλου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-12-19
60 Ιωάννης Λαζάρου, "Ανάπτυξη μεθόδου πρόβλεψης σταθερότητας και συμβατότητας βαρέων πετρελαϊκών κλασμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-12-18
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...