Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 2953 αποτελέσματα
46 V. A. Tzanakakis, A. Pavlaki, E. Lekkas, E. A. Varouchakis, N. V. Paranychianakis, G. Fasarakis, and A. N. Angelakis, “Uncoupled precipitation and water availability: the case study of municipality of Sfakia, Crete, Greece,” Water, vol. 14, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/w14030462.2023-09-19
47 K. Spanoudaki, P. Dimitriadis, E. A. Varouchakis, and G. A. C. Perez, “Estimation of hydropower potential using Bayesian and stochastic approaches for streamflow simulation and accounting for the intermediate storage retention,” Energies, vol. 15, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/en15041413.2023-09-18
48 K. A. K. Deng, G. P. Petropoulos, Y. Bao, A. Pavlides, A. A. Saidou Chaibou, and B. A. Habtemicheal, “An examination of the SMAP operational soil moisture products accuracy at the Tibetan plateau,” Remote Sens., vol. 14, no. 24, Dec. 2022, doi: 10.3390/rs14246255.2023-09-18
49 G. Kritikakis, E. Kokinou, N. Economou, N. Andronikidis, J. Brintakis, I. N. Daliakopoulos, N. Kourgialas, A. Pavlaki, G. Fasarakis, N. Markakis, P. Soupios, T. Manios and A. Vafidis, “Estimating soil clay content using an agrogeophysical and agrogeological approach: a case study in Chania plain, Greece,” Water, vol. 14, no. 17, Aug. 2022, doi: 10.3390/w14172625.2023-09-14
50 I. Lazos, I. Papanikolaou, S. Sboras, M. Foumelis, and C. Pikridas, “Geodetic upper crust deformation based on primary GNSS and INSAR data in the Strymon basin, Northern Greece—correlation with active faults,” Appl. Sci., vol. 12, no. 18, Sep. 2022, doi: 10.3390/app12189391.2023-09-08
51 M. Farfour, N. Economou, O. Abdalla, and M. Al-Taj, “Integration of geophysical methods for doline hazard assessment: a case study from Northern Oman,” Geosciences, vol. 12, no. 6, June 2022, doi: 10.3390/geosciences12060243.2023-09-04
52 V. Karmali, E. Petrakis, G. Bartzas, and K. Komnitsas, “Valorization potential of Polish laterite leaching residues through alkali activation,” Minerals, vol. 12, no. 11, Nov. 2022, doi: 10.3390/min12111466.2023-08-29
53 E. Antoniou, E. Fragkou, G. Charalampous, D. Marinakis, N. Kalogerakis, and E. Gontikaki, “Emulating deep-sea bioremediation: oil plume degradation by undisturbed deep-sea microbial communities using a high-pressure sampling and experimentation system,” Energies, vol. 15, no. 13, Jun. 2022, doi: 10.3390/en15134525.2023-08-25
54 C. Kokolakis, D. Piretzidis, and S. P. Mertikas, “Impact of satellite attitude on altimetry calibration with microwave transponders,” Remote Sens., vol. 14, no. 24, Dec. 2022, doi: 10.3390/rs14246369.2023-08-25
55 E. Petrakis and K. Komnitsas, “Effect of grinding media size on ferronickel slag ball milling efficiency and energy requirements using kinetics and attainable region approaches,” Minerals, vol. 12, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/min12020184.2023-08-24
56 E. Manoutsoglou, I. Lazos, E. Steiakakis, and A. Vafeidis, “The geomorphological and geological structure of the Samaria Gorge, Crete, Greece—geological models comprehensive review and the link with the geomorphological evolution,” Appl. Sci., vol. 12, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/app122010670.2023-08-23
57 A. Antonopoulos, M. G. Lagoudakis, and P. Partsinevelos, “A ROS multi-tier UAV localization module based on GNSS, inertial and visual-depth data,” Drones, vol. 6, no. 6, May 2022, doi: 10.3390/drones6060135.2023-08-23
58 V. D. Agou, A. Pavlides, and D. T. Hristopulos, “Spatial modeling of precipitation based on data-driven warping of Gaussian processes,” Entropy, vol. 24, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/e24030321.2023-08-22
59 Αστέριος Ζιούκας, "Ανάλυση ατυχημάτων στον λατομικό κλάδο με τη μέθοδο Bowtie", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-08-21
60 Μαθιουδάκης Εμμανουήλ, "Ανάλυση επιφανειακών κυμάτων σε δύο διαστάσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-07-31
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...