Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 2993 αποτελέσματα
76 Γεώργιος Πολίτης, ''Διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού λατεριτικών υπολειμμάτων εκχύλισης'', Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-13
77 Φοίβος Ηλιόπουλος, "Πειραματικός χαρακτηρισμός αντίστασης πετρωμάτων στην διάτρηση με την μέθοδο πτώσης βάρους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
78 Φιλιώ-Ανδριάννα Χιόνη, "Μελέτη των ελαστοπλαστικών παραμέτρων γνευσίου με δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-12
79 L. Yang, L. Lin, L. Fan, N. Liu, L. Huang, Y. Xu, S. P. Mertikas, Y. Jia, and M. Lin, “Satellite altimetry: achievements and future trends by a scientometrics analysis,” Remote Sens., vol. 14, no. 14, Jul. 2022, doi: 10.3390/rs14143332.2023-10-12
80 A. G. Maravelis, G. Kontakiotis, S. Bellas, A. Antonarakou, C. Botziolis, H. T. Janjuhah, P. Makri, P. Moissette, J.-J. Cornée, N. Pasadakis, E. Manoutsoglou, A. Zelilidis and V. Karakitsios, “Organic geochemical signatures of the Upper Miocene (Tortonian—Messinian) sedimentary succession onshore Crete Island, Greece: implications for hydrocarbon prospectivity,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 10, no. 9, Sep. 2022, doi: 10.3390/jmse10091323.2023-10-12
81 Αθανάσιος Τσιρέκας, "Τρισδιάστατη αριθμητική διερεύνηση επίδρασης συστήματος ασυνεχειών στην αντοχή στύλου σε υπόγεια εκμετάλλευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-11
82 Άννα Γκιώνη, "Ανάλυση των μετάλλων της Ομάδας της Πλατίνας (PGE) και οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-10
83 Γιουλιάν Ελμαζάι, "Παραγωγή αερίου σύνθεσης εμπλουτισμένου σε υδρογόνο, από καταλυτική αεριοποίηση στερεών αποβλήτων με ατμό, με ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-10-04
84 Ευάγγελος Κακαξυλάκης, "Μελέτη επίπλευσης Ελληνικών σαπρολιτικών λατεριτών ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-09-26
85 H. Hamdan, N. Economou, A. Vafidis, M. Bano, and J. Ortega-Ramirez, “A new approach for adaptive GPR diffraction focusing,” Remote Sens., vol. 14, no. 11, May 2022, doi: 10.3390/rs14112547.2023-09-20
86 V. A. Tzanakakis, A. Pavlaki, E. Lekkas, E. A. Varouchakis, N. V. Paranychianakis, G. Fasarakis, and A. N. Angelakis, “Uncoupled precipitation and water availability: the case study of municipality of Sfakia, Crete, Greece,” Water, vol. 14, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/w14030462.2023-09-19
87 K. Spanoudaki, P. Dimitriadis, E. A. Varouchakis, and G. A. C. Perez, “Estimation of hydropower potential using Bayesian and stochastic approaches for streamflow simulation and accounting for the intermediate storage retention,” Energies, vol. 15, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/en15041413.2023-09-18
88 K. A. K. Deng, G. P. Petropoulos, Y. Bao, A. Pavlides, A. A. Saidou Chaibou, and B. A. Habtemicheal, “An examination of the SMAP operational soil moisture products accuracy at the Tibetan plateau,” Remote Sens., vol. 14, no. 24, Dec. 2022, doi: 10.3390/rs14246255.2023-09-18
89 G. Kritikakis, E. Kokinou, N. Economou, N. Andronikidis, J. Brintakis, I. N. Daliakopoulos, N. Kourgialas, A. Pavlaki, G. Fasarakis, N. Markakis, P. Soupios, T. Manios and A. Vafidis, “Estimating soil clay content using an agrogeophysical and agrogeological approach: a case study in Chania plain, Greece,” Water, vol. 14, no. 17, Aug. 2022, doi: 10.3390/w14172625.2023-09-14
90 I. Lazos, I. Papanikolaou, S. Sboras, M. Foumelis, and C. Pikridas, “Geodetic upper crust deformation based on primary GNSS and INSAR data in the Strymon basin, Northern Greece—correlation with active faults,” Appl. Sci., vol. 12, no. 18, Sep. 2022, doi: 10.3390/app12189391.2023-09-08
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...