Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1486-1500 από 1745 αποτελέσματα
1486 D.A. Kandilakis, A.N. Lyberopoulos, "Multiplicity of positive solutions for somequasilinear Dirichlet problems on bounded domains in Rn," Comm. Math. Univ.Carolinae, vol. 44, no. 4, pp. 645–658, 2003.2015-10-29
1487 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou, "Νeumann problem for a class of quasilinearordinary differential equations," Atti del Seminario Matematico e Fisico dell’Università di Modena, vol. 48, no. 1, pp. 163-177, 2000.2015-10-29
1488 S. Hu, D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou, "Periodic solutions for nonconvexdifferential inclusions," Proceedings of the American Mathematical Society, vol. 127, no. 1, pp. 89-94, Jan. 1999. 2015-10-29
1489 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou, "Nonlinear periodic parabolic problems withnonmonotone discontinuities," Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, vol. 41, no. 2, pp. 117-132, 1998. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0013091500019453 2015-10-29
1490 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou, "Maximun and minimum solutions fornonlinear parabolic problems with discontinuities," Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Mathematical Sciences, vol. 108, no. 2, pp. 179-187, Jun. 1998. doi: 10.1007/BF028415512015-10-29
1491 D.A. Kandilakis," Pseudomonotonicity and nonlinear hyperbolic equations," Comment.Math.Univ.Carolin, vol. 38, no. 3, pp. 463–469 , 1997.2015-10-29
1492 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou," Existence theorems for nonlinear boundaryvalue problems for second order differential inclusions," Journal of Differential Equations, vol. 132, no. 1, pp. 107–125, Nov. 1996. doi: 10.1006/jdeq.1996.01732015-10-29
1493 D.A. Kandilakis," An existence result for nonlinear evolution equations of secondorder," Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, vol. 16, pp. 153-160, 1996.2015-10-29
1494 D.A. Kandilakis, "Nonlinear evolution equations involving time dependentsubdifferentials of opposite sign," Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, vol. 27, no. 3, pp. 321–326, Aug. 1996. doi: 10.1016/0362-546X(95)00065-42015-10-29
1495 D.A. Kandilakis, "The sensitivity of parametric evolution inclusions generated bytime dependent convex subdifferentials," Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 194, no. 1, pp. 184–196, Aug. 1995. doi: 10.1006/jmaa.1995.12932015-10-29
1496 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou," Evolution inclusions of the subdifferentialtype depending on a parameter," Comment.Math.Univ.Carolinae, vol. 33, pp. 437–449, 1992. 2015-10-29
1497 D.A. Kandilakis, "On the extension of multimeasures and integration with respectto a multimeasure," Proceedings of the American Mathematical Society, vol. 116, no. 1, pp, 85-92, Sept. 1992. doi: 10.2307/21592982015-10-29
1498 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou," Nonsmooth analysis and approximation," Journal of Approximation Theory, vol. 52, no. 1, pp. 58-81, Jan. 1988. doi: 10.1016/0021-9045(88)90037-82015-10-29
1499 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou: “On the existence of solutions for randomdifferential inclusions in a Banach space," Journal of Mathematical Analysis and Applications. vol. 126, no. 1, pp. 11–23, Aug. 1987. doi: 10.1016/0022-247X(87)90070-92015-10-29
1500 N.S. Papageorgiou and D.A. Kandilakis, "Convergence in approximation and nonsmooth analysis," Journal of Approximation Theory, vol. 49, no. 1, pp. 41–54, Jan. 1987. doi: 10.1016/0021-9045(87)90112-22015-10-29
Pages: |...95 |96 |97 |98 |99 | 100 |101 |102 |103 |104 |105 |...