Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1501-1515 από 1694 αποτελέσματα
1501 C.P. Providakis, D.E. Beskos , D.A. Sotiropoulos, "Dynamic analysis of inelastic plates by the D/BEM", Comp. Mech., nol. 13,no.4, pp. 276- 284, 1994.doi:10.1007/BF003502292015-10-17
1502 C.P. Providakis, "Quasi-static analysis of viscoplastic plates by the boundary element method," Eng. Analysis with Boun. El., vol. 11,no.4 pp. 265-268, 1993.doi:10.1016/0955-7997(93)90039-N2015-10-17
1503 C.P. Providakis, D.A. Sotiropoulos , D.E. Beskos, "BΕΜ analysis of reduced dynamic stress concentration by multiple holes", Com. in Numerical Meth. in Eng., vol. 9, no.11 ,pp. 917-924, 1993.doi:10.1002/cnm.16400911082015-10-17
1504 C.P. Providakis, D.E. Beskos, "Free and forced vibrations of shallow shells by boundary and interior elements," Comp. Methods in Applied Mech. and Eng., vol. 92.,no.1 pp. 55-74, 1991.doi:10.1016/0045-7825(91)90197-E2015-10-17
1505 D.E. Beskos, E. Vgenopoulou , C.P. Providakis, "Dynamics of saturated rocks II : body waves," J. of Engineering Mech., vol. 115,no. 5 pp. 996- 1016, 1989.doi:10.1061/(ASCE)0733-9399(1989)115:5(996)2015-10-17
1506 C.P. Providakis ,D.E. Beskos, "Free and forced vibrations of plates by boundary and interior elements," Intern. J. for Numerical Meth. in Eng., vol. 28,no.9 pp. 1977-1994, 1989.doi: 10.1002/nme.16202809022015-10-17
1507 C.P.Providakis , D.E. Beskos, "Free and forced vibrations of plates by boundary elements", Comp. Methods in Ap. Mechanics and Eng., vol. 74,no.3 pp.231-250, 1989.doi:10.1016/0045-7825(89)90050-92015-10-17
1508 C.P.Providakis , D.E. Beskos, "Dynamic analysis of beams by the boundary element method," Comp. and Struct., vol. 22, no6 , pp. 957-964, 1986. doi:10.1016/0045-7949(86)90155-02015-10-17
1509 Μαριλένα Σώρρου, " Μια ψηφιακή πλατφόρμα βελτιστοποίησης σχεδιασμού κατοικιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-16
1510 Ναταλία Αβαρικιώτη, Μαριλένα Σώρρου, "Το χωρικό αποτύπωμα της οικειοποίησης. Η συμμετοχή του χρήστη στη δημιουργία του δομημένου χώρου", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-15
1511 Αργυρώ Χίου, "Εφαρμογή βιομιμητικών αρχών σε αειφόρα οικιστικά σύνολα: ο σχεδιασμός του οικοδομικού συνεταιρισμού στο Αμμούδι, Ηράκλειο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-15
1512 M.E. Stavroulaki, G.A. Drosopoulos, G.E. Stavroulakis, "Unilateral analysis and damage identification in masonry structures", in 2011 the Thirteenth Intern. Conf. on Civil, Struc. and Envir. Engineering Computing. doi:10.4203/ccp.96.612015-10-14
1513 G. A. Drosopoulos.M. E. Stavroulaki,K. Giannis,L. Plymakis,G. E. Stavroulakis,P. Wriggers ,"Computational homogenization in masonry structures,"in 2014 Twelfth Inter.l Conf. on Comp. Structures Tech. ,doi:10.4203/ccp.106.2412015-10-14
1514 M.E. Stavroulaki , B. Riveiro , G.A. Drosopoulos ,P. Arias , G.E. Stavroulakis.,"Integrated modeling and evaluation of masonry bridges using terrestrial photogrammetry,"in 2014 Twelfth Intern. Conf. on Comp.l Structures Technology.doi: 10.4203/ccp.106.2422015-10-14
1515 M. E. Stavroulaki, B. P. Leftheris, G. E. Stavroulakis," Optimal prestress in modal analysis via induced temperature modelling," Struct. and Multid.Optimization, vol. 13, no.2, pp.95-103, Apr. 1997 doi: : 10.1007/BF01199227.2015-10-14
Pages: |...96 |97 |98 |99 |100 | 101 |102 |103 |104 |105 |106 |...