Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1501-1515 από 1736 αποτελέσματα
1501 C.P. Providakis ,E.V. Liarakos ," A miniaturized early age concrete strengthening and hydration monitoring system based on piezoelectric transducers," in 10th HSTAM International Congress on Mechanics,2013.2015-10-18
1502 C. Providakis, “Electro-mechanical admittance-based damage detection using extreme value statistics,"in 2008 7th Int. Conf. on Fracture and Damage Mechanics ,pp.561-564.doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.385-387.5612015-10-18
1503 C.P. Providakis, P.N. Kontoni , M.E. Voutetaki, "Vibration control using smart materials and response surface metamodels”, in 2007 11th Intern. Conf. on Civil, Structural and Envir. Eng. Computing,doi:10.4203/ccp.86.1282015-10-18
1504 C. Providakis and M.E. Voutetaki .(2006).Damage detection using electromechanical impedance signatures and statistical outliers.Presented at Proceedings of 2nd WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics .[online].Available: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006venice/papers/539-353.pdf2015-10-18
1505 Κ. Ν. Μπροκαλάκης, Κ. Π. Προβιδάκης και Σ. Θ. Μουγιάκος, "Εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι για την εφαρμογή κανονισμών και προτύπων για την παραλαβή χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος σε τεχνικά έργα," παρουσιάστηκε στο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2006.2015-10-18
1506 C.P . Providakis, M.E. V outetaki, M.E.Stavroulaki .D.-P .N.Kontoni, ”FEM modeling of electromechanical impedance for the analysis of smart damping treatments," in 2005 Inter. Conf. on Computer, Inf. and Systems Sciences, pp.129-134.doi:10.1007/1-4020-5261-8_222015-10-18
1507 C.P. Providakis, “On the use of singular boundary elements in fracture analysis of creeping cracked metallic components”, in 2002 6th Intern.l Conf. on Comput. Structures Technology,doi:10.4203/ccp.76.172015-10-18
1508 C. P. Providakis and D. A. Sotiropoulos," Application of the boundary element method to the analysis of V-notched viscoplastic plates," in Proceedings of 19th International Conference on Boundary Elements, 1997, pp. 159- 168.2015-10-18
1509 Providakis CP, Liarakos EV," Web based concrete strengthening monitoring using an innovative EMI telemetric system and extreme values statistics," J. of Struct.Control Health Mon.,vol.21,no.9,2014.doi:10.1002/stc.16452015-10-18
1510 C. Providakis, A. Triantafillou, K. Papanikolaou, D. Karabalis, K. Stefanaki, G. Tsantilis, E. Tzoura, 2013, “Simulation of PZT monitoring of reinforced concrete beams retrofitted with FRP," Smart Struct. and Systems ,vol.14,no.5, pp.811-830,2014.doi:10.12989/sss.2014.14.5.8112015-10-18
1511 Ch. Karayannis, C. Providakis, C. Chalioris, M. Voutetaki, G. Angeli, “Detection of flexural damage for RC beams using Piezoelectric sensors," Smart Struc. and Syst.,vol.15,no.4,pp. 997-1018 ,2013.doi:10.12989/sss.2015.15.4.9972015-10-18
1512 C.P .Providakis ,E.V. Liarakos ,E. Kampianakis ,"Non-destructive wireless monitoring of early-age concrete strength gain using an innovative electromechanical impedance sensing system," Smart Mat.Research ,vol.2013 ,2013.doi:10.1155/2013/9325682015-10-18
1513 C.P. Providakis , E.V. Liarakos ," T-WiEYE: An early-age concrete strength development monitoring and miniaturized wireless impedance sensing system," Eng. Procedia ,vol. 10 ,pp.484-89,2011.doi:10.1016/j.proeng.2011.04.0822015-10-18
1514 C. P. Providakis, “Effect of supplemental damping on LRB and FPS seismic isolators under near-fault ground motions”, Soil Dyn. and Earth. Engineering,vol. 29 ,no.1, pp.80-89, 2009.doi:10.1016/j.soildyn.2008.01.0122015-10-18
1515 C.P . Providakis,M.E. Voutetaki, “Electromechanical admittance-based damage identification using box-Behnken design of experiments," Structural Dur. and Health Mon., vol.3,no.4 ,pp. 211-227, 2008.doi:10.3970/sdhm.2007.003.2112015-10-18
Pages: |...96 |97 |98 |99 |100 | 101 |102 |103 |104 |105 |106 |...