Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1546-1560 από 1862 αποτελέσματα
1546 P. Maravelaki-Kalaitzaki, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis, and N. Kallithrakas-Kontos, “Evaluation of the effectiveness of silicon-based strengthening agents on porous limestones,' in Proc. 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, vol. 1, 2004, pp. 487- 494.2015-11-05
1547 V. Zafiropulos, P. Pouli, V. Kylikoglou, P. Maravelaki-Kalaitzaki, B. S. Luk’yanchukand A. Dogariu, “Synchronous Use of IR and UV Laser Pulses in the Removal ofEncrustation: Mechanistic Aspects, Discoloration Phenomena and Benefits," in lasers in the Conservation of Artworks, Springer Proceedings in Physics, Vol. 100, 2005, pp. 311-318.2015-11-05
1548 P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, “Surface Analysis in Archaeologyand Conservation by EDXRF," in Proc. of the 3rd Inter. Conf. on NonDestructive Testing of the Hellenic Society for NDT, 2003, pp. 235-240.2015-11-05
1549 P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, “Barium hydroxide as strengtheningagent for porous limestones: assessment of efficiency after fifteen years of treatment," in Proc. of Science and Cultural Heritage XIXth International Congress,“Reversibility in restoration: Thoughts, experiences, research routes”, 2003, pp. 307-315.2015-11-05
1550 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Innovative techniques for the characterization of encrustation on Pentelic marble from the Parthenon," in 7th Inter. Conf. on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation ofCultural and Environmental Heritage, June, 2002.2015-11-05
1551 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Encrustation on Pentelic marble: cleaning and evaluationwith laser techniques," in Proc. of the Interdisciplinary Workshop “The BuildingStone in Monuments”, 2002, pp. 321-333.2015-11-05
1552 P. Maravelaki, V. Zafiropoulos, V. Kilikoglou and C. Fotakis, “Laser cleaning of marble," Proc. 7th Workshop Eurocare-Euromarble EU 496, 1996, pp. 74-93.2015-11-05
1553 P. Maravelaki, V. Zafiropoulos, M. Kalaitzaki, V. Kylikoglou and C. Fotakis,“Diagnostic techniques for the laser cleaning of marble," in Proc. 8th Intl. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 1996, pp. 1395-14042015-11-05
1554 Th. Markopoulos, P. Maravelaki, E. Repouskou, “The materials of the Venetianfortifications in Chania: properties, weathering forms and mechanisms," Proc. of the 3rd Intern. Symp. The Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, 1994, pp. 687-692.2015-11-05
1555 G. Biscontin, G. Driussi, P. Maravelaki and E. Zendri, “Physical-chemical investigations of stone architectonic surfaces in Venice: the Scuola Grande dei Carmini”, in Conservation of Architectural Surfaces: Stones and Wall Covering, 1993, pp. 125-136.2015-11-05
1556 A. Bakolas, G. Biscontin, Th. Markopoulos, P. Maravelaki, E. Repouskou, and E. Zendri, “ in Indagini su calcestruzzi usati nell'area archeologica di Knossos," Scienza e Beni Culturali IX, , 1993, pp. 403-414.2015-11-05
1557 G. Biscontin, P. Maravelaki, E. Zendri, A. Glisenti, E. Tondello, “Investigation into the interaction between aqueous and organic solvent protective and building materials," in Conservation of Stone and Other Materials, vol. 2, 1993, pp.689-696. 2015-11-05
1558 A. Moropoulou, G. Biscontin, P. Theoulakis, K. Bisbikou, E. Zendri, A. Bakolas, P.Maravelaki, “Behavior of the bricks of the Corfu Venetian fortress”, Conservation ofStone and Other Materials, edited by M.J. Thiel, RILEM UNESCO, Publ. E&FN SPON,Chapman & Hall, Paris, vol. 2, 1993, pp. 402-410.2015-11-05
1559 G. Biscontin, A. Bakolas, E. Zendri, P. Maravelaki, “Microstructural characteristics ofhistorical Venetian mortars”, Conservation of Stone and Other Materials, vol. 2, 1993, pp. 178-185.2015-11-05
1560 C. Felix, P. Maravelaki, “Black crusts with different origins on the Istria Stone inVenice”, in Proc. 7th Intl. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 1992, pp. 267-276.2015-11-05
Pages: |...99 |100 |101 |102 |103 | 104 |105 |106 |107 |108 |109 |...