Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1561-1575 από 1811 αποτελέσματα
1561 D.A. Kandilakis, "The sensitivity of parametric evolution inclusions generated bytime dependent convex subdifferentials," Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 194, no. 1, pp. 184–196, Aug. 1995. doi: 10.1006/jmaa.1995.12932015-10-29
1562 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou," Evolution inclusions of the subdifferentialtype depending on a parameter," Comment.Math.Univ.Carolinae, vol. 33, pp. 437–449, 1992. 2015-10-29
1563 D.A. Kandilakis, "On the extension of multimeasures and integration with respectto a multimeasure," Proceedings of the American Mathematical Society, vol. 116, no. 1, pp, 85-92, Sept. 1992. doi: 10.2307/21592982015-10-29
1564 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou," Nonsmooth analysis and approximation," Journal of Approximation Theory, vol. 52, no. 1, pp. 58-81, Jan. 1988. doi: 10.1016/0021-9045(88)90037-82015-10-29
1565 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou: “On the existence of solutions for randomdifferential inclusions in a Banach space," Journal of Mathematical Analysis and Applications. vol. 126, no. 1, pp. 11–23, Aug. 1987. doi: 10.1016/0022-247X(87)90070-92015-10-29
1566 N.S. Papageorgiou and D.A. Kandilakis, "Convergence in approximation and nonsmooth analysis," Journal of Approximation Theory, vol. 49, no. 1, pp. 41–54, Jan. 1987. doi: 10.1016/0021-9045(87)90112-22015-10-29
1567 Χριστιάνα Καρφή, "Η κατεδάφιση ως καταστροφή και ως νέα δημιουργία", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-29
1568 Αρετή-Βασιλική Κατραμαδάκη, "Σύγχρονες μεταφράσεις της ανώνυμης αρχιτεκτονικής στη μεταπολεμική Ελλάδα", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-29
1569 P.Parthenios, N.Patsavos , “A Dynamic Online Interface Representing a PolyvalentCultural Identity: The Case of Crete”, International Journal of Heritage in the Digital Era., Vol. 1, no.1, pp.137‐140, Oct. 2012 . doi: 10.1260/2047-4970.1.0.1372015-10-23
1570 E. Manoutsoglou ,N. Skoutelis ," Integration of morphotectonical data in architectural design," in 9th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society,2010,pp.516-523.2015-10-21
1571 N. skoutelis ," The interior as an exterior . Precedents for the addition of a new hall in the old Gymnasium Neapolis, Crete,"in 2012 Conf. Less+More Architecture,doi: 10.13140/2.1.4549.56862015-10-21
1572 E. Manoutsoglou, H. Hamdan, A. Vafidis , N. Skoutelis ," Contribution of the electrical tomography in the protection of tradiotional wells at Mirabello , eastern Crete,"in Protection and restoration of the environment XI,2012,pp.1355 – 1364.2015-10-21
1573 N. Skoutelis, E. Manoutsoglou,"The fault : contribution in arcitectural design",in Protection and restoration of the environment XI,2012,pp.2244 – 2253.2015-10-20
1574 C.P. Providakis, K.D. Stefanaki, M.E. Voutetaki, J. Tsompanakis, M. Stavroulaki, "Developing a multi-mode PZT sensing solution for active SHM in concrete structures, " in 2013 ΙΕΕΕ Sensors Ap. Symp.,pp.61 - 65. doi:10.1109/SAS.2013.64935572015-10-18
1575 C.P. Providakis,K. Stefanaki ,J. Tsompanakis ,M. Stavroulaki “ An integrated approach for structural health monitoring of concrete structures based on electromechanical admittance and guided waves," in ECCOMAS Thematic Conference on Smart Materials and Structures, 2013.2015-10-18
Pages: |...100 |101 |102 |103 |104 | 105 |106 |107 |108 |109 |110 |...