Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1576-1590 από 1861 αποτελέσματα
1576 P. Kapsalas, P. Maravelaki-Kalaitzaki, M. Zervakis, E. T. Delegou and A. Moropoulou,“Optical inspection for quantification of decay on stone surfaces," NDT EΙnter., vol. 40, no. 1, pp. 2-11, Jan. 2007. doi:10.1016/j.ndteint.2006.07.0122015-11-02
1577 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Black crusts and patinas on Pentelic marble from theParthenon and Erechtheum (Acropolis, Athens): characterization and origin,"Anal. Chim. Act., vol. 532, no. 2, pp. 187-198, Mar. 2005. doi:10.1016/j.aca.2004.10.0652015-11-02
1578 P. Maravelaki-Kalaitzaki, I. Karatasios, A. Bakolas, V. Kilikoglou, “Hydrauliclime mortars for the restoration of the historic masonry in Crete," Cem. Concr. Resea., vol. 35, no. 8, pp. 1577–1586, Aug. 2005. 10.1016/j.cemconres.2004.09.0012015-11-02
1579 G. Marakis, P. Pouli, V. Zafiropoulos, P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Comparativestudy on the application of the 1st and the 3rd harmonic of a Nd: YAG laser system to clean black encrustation on marble," J. Cult. Heri., vol. 4, pp. 83-91, Jan. 2003. doi:10.1016/S1296-2074(02)01208-62015-11-02
1580 V. Zafiropulos, C. Balas, A. Manousaki, G. Marakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, K.Melesanaki, P. Pouli, T. Stratoudaki, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann, B. S.Luk’yanchuk, C. Mujat, A. Dogariu, “Yellowing effect and discoloration ofpigments: Experimental and Theoretical studies," J. Cult. Heri., vol. 4, pp. 249-25, Jan. 2003. doi:10.1016/S1296-2074(02)01205-02015-11-02
1581 P. Maravelaki-Kalaitzaki, V. Zafiropulos, P. Pouli, D. Anglos, C. Balas, R.Salimbeni, S. Siano, R. Pini, “Short Free Running Nd:YAG laser to clean differentencrustation on Pentelic marble: procedure and evaluation of the effects," J. Cult. Herit.,vol. 4, no. 1s, pp. 77-82, Jan. 2003. doi: 10.1016/S1296-2074(02)01151-22015-11-01
1582 P. Maravelaki-Kalaitzaki, A. Bakolas, A. Moropoulou, "Physico-chemical Study ofCretan Ancient Mortars", Cem. Concr. Resea., vol. 33, no. 5, pp. 651-661, May. 2003. doi:10.1016/S0008-8846(02)01030-X2015-11-01
1583 P. Maravelaki-Kalaitzaki, R. Bertoncello, G. Biscontin, “Evaluation of the InitialWeathering Rate of Istria Stone Exposed to Rain Action, in Venice, with X-rayPhotoelectron Spectroscopy," J. Cult. Herit., vol. 3, no. 4, pp. 273-282, Dec. 2002. doi:10.1016/S1296-2074(02)01236-02015-11-01
1584 P. Maravelaki-Kalaitzaki, D. Anglos, V. Kilikoglou, V. Zafiropulos,“Compositional characterization of encrustation on marble with laser inducedbreakdown spectroscopy," Spectr. Ac., part B, vol. 56, no, 6, pp. 887-903, June. 2001.doi:10.1016/S0584-8547(01)00226-9 2015-11-01
1585 G. Marakis, P. Maravelaki, V. Zafiropulos, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann,“Investigations on cleaning of black crusted sandstone using different UV-pulsedlasers”, Journ. Cult. Herit., vol.1, pp. 61s-64s., Aug. 2000. doi:10.1016/S1296-2074(00)00193-X2015-11-01
1586 P. Maravelaki-Kalaitzaki and G. Moraitou, “Sorel’s cement mortars: Decaysusceptibility and effect on Pentelic marble," Ceme. Concr. Resea., vol. 29, no. 12, pp. 1929-1935, Dec.1999. doi:10.1016/S0008-8846(99)00197-02015-11-01
1587 P. Maravelaki-Kalaitzaki, V. Zafiropulos and C. Fotakis, “Excimer laser cleaningof encrustation on Pentelic marble: procedure and evaluation of the effects," App. Surf. Scie., vol. 148, no. 1-2, pp. 92-104, June. 1999. doi:10.1016/S0169-4332(99)00125-72015-11-01
1588 P. Maravelaki-Kalaitzaki and G. Biscontin, “Origin, characteristics andmorphology of weathering crusts on Istria stone in Venice," Atmos.Envi., vol 33, no.11, pp. 1699-1709, May. 1999. doi:10.1016/S1352-2310(98)00263-52015-11-01
1589 P. V. Maravelaki, V. Zafiropoulos, M. Kalaitzaki, V. Kilikoglou and C. Fotakis,“Laser Induced Breakdown Spectroscopy as a diagnostic technique for the Lasercleaning of marble”, Spectroc. Acta, part Β, vol. 52, no. 1, pp. 41–53, Jan. 1997. doi:10.1016/S0584-8547(96)01573-X 2015-11-01
1590 Dalezios N.R., Spanos S., Papamanolis N. and Krauss T.W., "Climatological andMicrophysical Cloud Features towards Rain Enhancement for Agriculture in Greece",Journal of Weather Modification, vol. 28, no. 1, Apr. 1996, pp. 59-74. url: http://www.weathermodification.org/publications/index.php/JWM/article/view/278/3192015-10-29
Pages: |...101 |102 |103 |104 |105 | 106 |107 |108 |109 |110 |111 |...