Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1126-1140 από 1560 αποτελέσματα
1126 Π. Παρθένιος, «Κτίριο Γραφείων στο Μαρούσι ‐ Εμφανές μπετόν και γυαλί»,Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής ‐ Δομές – Τόμος Α, Μάιος, 2012.2015-11-17
1127 P. Parthenios, "From having and Idea to having a Design.Two Approaches for the Conceptual Design Process and the Affordances of Media and Tools," Presented at Third International Conference on Design Computing and Cognition – DCC08, Atlanta, US, 2008.2015-11-17
1128 P. Parthenios. (2012). Visualizing the main monuments of Crete through an abstractinteractive 3D model. Presented at EVA2012 Electronic Visualization and the Arts.[Online]. Available: http://ewic.bcs.org/upload/pdf/ewic_ev12_s9paper2.pdf2015-11-17
1129 P. Parthenios. (2008). Analog vs Digital : Why_Bother? The role of Critical Points for Change (CPC) in the conceptual design process. Presented at First International Conference on Critical Digital : What Matters(s)?. [Online]. Available: http://www.parthenios.com/pdf/research/2008-analog-vs-digital-why-bother-the-role-of-critical-points-for-change-(CPC)-in-the-conceptual-design-process.pdf2015-11-17
1130 P. Parthenios P, “Analog vs Digital  ‐  2D vs 3D. The role of Critical Points for Change (CPC) as  a bridging mechanism between traditional poles of architectural design," presented at 5th EAAE/ENHSA Architectural Theory Subgroup Workshop: SUR‐FACE/ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – Digital Materiality and the new Relation between Depth and Surface as a Challenge for Architectural Education, Chania, Crete, Greece, 2010.2015-11-17
1131 P. Malefakis, M. Mandalaki, P. Parthenios, S. Yiannoudes, A. Vazakas, “An innovative educational approach: studying the convergence between environmental design and architectural form generation," presented at EAAE Transactions on Architectural Education No.46: Educating Architects towards Innovative Architecture, Istanbul, Turkey, 2010.2015-11-17
1132 Π. Παρθένιος Π. "Ο ρόλος των Ψηφιακών Τεχνολογιών ως φορέας καινοτομίας στην εκπαίδευση του αρχιτέκτονα σήμερα," στο 11ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΑρχιτεκτόνων, Επάγγελμα Αρχιτέκτων. Αθήνα, Ελλάδα, 2010.2015-11-17
1133 P. Parthenios, (2011). A Conceptual Model of the main archaeological monuments of Crete. Presented at CAA Computer applications and quantitative methods in Archaeology 2011. [Online]. Available: http://www.parthenios.com/pdf/research/2011-a-conceptual-model-of-the-main-archaeological-monuments-of-crete.pdf2015-11-17
1134 M. Liapi, P. Parthenios, A. Tomara A., (2011). Translating Urban Environment to Music: A Proposal for an Augmented Perception of our Cities through their Music Imprint. Presented at XV SIGraDi Conference "Augmented Culture".[Online]. Available: http://www.arch.tuc.gr/dm_lab/Translating%20Urban%20Environment%20to%20Music.pdf2015-11-17
1135 P. Parthenios, “Using ConML to visualize the main historical monuments of Crete,"presented at CAA Computer applications and quantitative methods in ArchaeologySouthampton, UK, 2012. 2015-11-17
1136 Ν. Παπαμανώλης, "Σύγχρονες Τάσεις στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και στονΠεριβαλλοντικό Σχεδιασμό," στο 22ο Συνέδριο ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο., Χανιά, Ελλάδα, 2010. 2015-11-14
1137 Ν. Παπαμανώλης, "Εφαρμογές Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής σε Κτίρια ΠολιτιστικήςΚληρονομιάς," στα Πρακτικά Διορθόδοξου Μοναστικού Συνεδρίου για την Μοναστική Ζωή και Παράδοση, Χανιά, Ελλάδα, 2010.2015-11-14
1138 Ν. Παπαμανώλης, "Παθητικά Ηλιακά Συστήματα σε Εύκρατα Κλίματα," στα Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για τις Εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Χανιά, Ελλάδα, 2009.2015-11-14
1139 Ν. Παπαμανώλης, "Ενέργεια και Δόμηση," στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενέργεια-Περιβάλλον- Δόμηση, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2009.2015-11-14
1140 M. Βογιατζάκη, Γ. Λιαμάδης, Κ. Ουδατζή, Ν. Παπαμανώλης, Μ. Μαλινδρέτος, Μ. Τζεκάκης, "Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: Υπάρχουσες Πρακτικές και Προοπτικές Εξέλιξης της Διδασκαλίας της Οικοδομικής και της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας στις Σπουδές του Μηχανικού στην Ελλάδα," στην 1η Ημερίδα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2006.2015-11-14
Pages: |...71 |72 |73 |74 |75 | 76 |77 |78 |79 |80 |81 |...