Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1141-1155 από 1560 αποτελέσματα
1141 Ν. Παπαμανώλης, "Ο Φυσικός Αερισμός ως Παράγων Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια στην Ελλάδα," στη Διημερίδα του ΤΕΕ για τις Τεχνικές ΕξοικονόμησηςΕνέργειας, Αθήνα, Ελλάδα, 2000.2015-11-14
1142 M. Davaki, D. Dimelli and N. Papamanolis, "Summary of evaluation design of the Hellenic national hail suppression program," presented at International Workshop/Symposium for the Hellenic National Hail Suppression Program, Thessaloniki, Greece, 1988.2015-11-14
1143 N. Papamanolis, M. Davaki, D. Dimelli, "The buildings as a factor in the formation of the environmental conditions in Greek cities," presented at 2nd International Conference on Changing Cities, Porto Heli, Peloponnese, Greece, 2015.2015-11-14
1144 N. Papamanolis, M. Mandalaki, "The construction activity in Greece over the last twenty years," presented at Creative Construction Conference 2015, Krakow, Poland, 2015.2015-11-14
1145 N. Papamanolis, D. Dimelli, L. Ragia, "The urban heat island intensities in Greek cities as a function of the characteristics of the built environment," presented at 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, Toulouse, France, 2015.2015-11-14
1146 Ν. Παπαμανώλης, Μ. Δαβάκη, Μ. Σανουδάκη, "Αξιολόγηση της ενεργειακήςσυμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα με σύγκριση με τη συμπεριφορά των κτιρίων σε άλλες χώρες με παρόμοιο κλίμα," στο 10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2014.2015-11-14
1147 D. Dimelli, N. Papamanolis and L. Ragia, "Evaluating the policies for the promotion of urban vegetation," presented at Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, Venice, Italy, 2014.2015-11-14
1148 N. Papamanolis, "The development of renewable energy applications in buildings in Greece during the last decade," in World Renewable Energy Congress 13- WRECXIII, 2014, pp. 771-777. doi: 10.1007/978-3-319-17777-9_692015-11-14
1149 M. Sanoudaki, N. Papamanolis. (2014,June). Preliminary Study on the Thermal Mass Characteristics of Stone Buildings in Crete, Greece. Presented at International Conference on Building Energy Efficiency and Renewable Energy Sources. [Online]. Available: http://peebpe.eu/wp-content/uploads/2014/06/No2_Sanoudaki-M.-Papamanolis-N.-Prelimary-study-of-the-thermal-mass-characteristics-of-stone-buildings-in-Crete-Greece.pdf2015-11-14
1150 M. Davaki, N. Papamanolis. (2014,June). Thermal Insulation Characteristics of the Building Shell according to the New Legislation for Decreasing Energy Consumption in Buildings in Greece. Presented at International Conference on Building Energy Efficiency and Renewable Energy Sources. [Online]. Available: http://peebpe.eu/wp-content/uploads/2014/06/Davaki-Maria_Papamanolis-Nikos.pdf2015-11-14
1151 N. Papamanolis, "The Urban Climate Characteristics of Greek Cities," presented at 12th International Conference on Meteorology, Climatology andAtmospheric Physics, Heraklion, Crete, Greece, 2014.2015-11-14
1152 N. Papamanolis, "Architectural Practices to Address the Variable Environmental Influences on Buildings in the Temperate Climates of Greece," Dubai, 2013.2015-11-14
1153 M. Mandalaki, T. Tsoutsos, N. Papamanolis, "The use of an integrated PV shading system for energy savings and interior visual comfort conditions in Mediterranean countries," presented at 8th ENERGY FORUM on Advanced Building Skins, Bressanone, Italy, 2013.2015-11-14
1154 N. Papamanolis, M. Mandalaki, "Environmental design in the courses of the School of Architecture at the Technical University of Crete," presented at ENHSA Environment Conference, Napoli, Italy, 2013.2015-11-14
1155 M. Mandalaki, T. Tsoutsos, N. Papamanolis. (2013,jUNE). Assessment of integrated PV shadingsystems for energy savings and interior comfort conditions in Mediterranean countries. Presented at AIVC 201. [Online]. Available: http://www.aivc.org/sites/default/files/199.full_.pdf2015-11-14
Pages: |...72 |73 |74 |75 |76 | 77 |78 |79 |80 |81 |82 |...