Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1171-1185 από 1560 αποτελέσματα
1171 N. Papamanolis, "Some Aspects of the Energy Behaviour of Contemporary Urban Buildings in Greece," presented at 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium, Kos, Greece, 2005.2015-11-13
1172 Ν. Παπαμανώλη, "Η "Προστασία" των Κτιρίων από Περιβαλλοντικές Επιδράσεις στην Ελλάδα," presented at SB05-MED Conference, "Sustainable Construction: Action for Sustainability in the Mediterranean Region", Athens, Greece, 2005.2015-11-13
1173 C. Koinakis, N. Papamanolis. (2004,September). Glass Partitions, Ventilation and Thermal Mass as Retrofitting Measures in an Attached Sunspace. Presented at 25th AIVC Conference “Ventilation and Retrofitting”. [Online]. Available: http://www.aivc.org/sites/default/files/members_area/medias/pdf/Conf/2004/2004062_Koinakis.pdf2015-11-13
1174 N. Papamanolis. (2004,September). An Overview of the Balcony's Contribution to the Environmental Behavior of Buildings. Presented at PLEA 2004. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/publication/268325154_An_Overview_of_the_Balcony's_Contribution_to_the_Environmental_Behaviour_of_Buildings2015-11-13
1175 Σ. Τζουμάκη, Ν. Παπαμανώλης, Ε. Τσαγκαλίδης, "Η Μεταβολή της ΕπιφανειακήςΘερμοκρασίας στον Ελληνικό Χώρο κατά τη Μετάβαση από τον Απρίλιο στο Μάιο του 2003," στο 7ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Κύπρος, 2004.2015-11-13
1176 Ν. Παπαμανώλης, "Τα Δομικά Υλικά και οι Κατασκευαστικές Μέθοδοι ως Παράγοντες Ποιότητας του Εσωτερικού Αέρα των Κτιρίων στην Ελλάδα," Στο HELECO '03, Αθήνα, Ελλάδα, 2003.2015-11-13
1177 Ν. Παπαμανώλης. (2002,Νοέμβριος). Ο Βραχύχρονος Αερισμός ως Παράγων Θερμικών Απωλειών σε κτίρια στην Ελλάδα. 7ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. [Online]. Διαθέσιμο: http://www.eng.auth.gr/IHT/A%20Tomos/A03%20-%20eksikonomish%20energias-bioklimatikh/11-Papamanwlis_O%20BRAXYXRONOS%20AERISMOS.pdf2015-11-13
1178 Ν. Παπαμανώλης, "Συμπτώματα και Παθήσεις που Σχετίζονται με τις Συνθήκες Διαβίωσης σε Φυσικά Αεριζόμενα Κτίρια," στο 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2002.2015-11-13
1179 N. Papamanolis, "A Consideration of Air Pollution as a Parameter in Building Design and Construction," presented at Fifth International Conference on EnvironmentalPollution, Thessaloniki, Greece, 2000.2015-11-13
1180 N. Papamanolis. (2000,July). An Approach to Natural Ventilation Conditions in Urban Apartment Block Buildings in Greece based on their Architectural and Constructional Characteristics. Presented at 7th International Conference on Air Distribution in Rooms. [Online]. Available: http://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_13374.pdf2015-11-13
1181 Ν. Papamanolis, S. Tzoumaki, "Study of the Influence of a Series of Rain Episodes on the Air Pollution in the Area of Volos," presented at International Conference on the Protection and Restoration of the Environment V, Thassos, Greece, 2000.2015-11-13
1182 Ν. Παπαμανώλης, "Εκτιμήσεις για τη Συμμετοχή του Φυσικού Αερισμού στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Κτιρίων στην Ελλάδα," στο 6ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Βόλος, Ελλάδα, 1999.2015-11-13
1183 N. Papamanolis, "On the Time-Dependent Efficiency of Building Ventilation on the Indoor Air Quality in a Medium Sized Urban Area in Greece," presented at AIVC 19th Annual Conference, "Ventilation Technologies in Urban Areas", Oslo, Norway,1998.2015-11-13
1184 N. Papamanolis, "Progression of Formaldehyde Concentrations in a Recently Renovated Naturally Ventilated Building," presented at International Conference "Healthy Buildings/IAQ '97", Washington DC, USA, 1997.2015-11-13
1185 N. Papamanolis, M. Santamouris, E. Dascalaki, A. Argiriou A., D.N. Asimakopoulos,"Experimental Approach of Air Flow through a Door Connecting Rooms with Different Temperature," presented at 18th Annual Conference, Athens, 1997.2015-11-13
Pages: |...74 |75 |76 |77 |78 | 79 |80 |81 |82 |83 |84 |...