Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1201-1215 από 1523 αποτελέσματα
1201 Ν. Μαραβελάκη-Καλαϊτζάκη, Ν. Καλλίθρακας-Κόντος, Β. Περδικάτσης, «Αναλύσειςχρωστικών και τερακότας από ελληνιστικά ειδώλια της Κρήτης», 1ο ΔιεθνέςΚρητολογικό Συνέδριο, 2006, σελ. 247-262.2015-11-05
1202 N. Kallithrakas-Kontos, P. Maravelaki-Kalaitzaki, “EDXRF study of Late Minoanmetallic artworks”, in Intern. Symp., Aegean Metallurgy in Bronze Age, 2008, pp. 297-303.2015-11-05
1203 P. Kapsalas, M. Zervakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, E. T. Delegou, A. Moropoulou,“NDT detection of decay areas and evaluation of their attributes," presented at XXI International CIPA Symposium, Athens, Greece, 2007.2015-11-05
1204 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Characterization of weathering crusts from monuments inAthens, Greece," in Proc. Intern. Workshop on Air Pollution and Cultural Heritage, 2004, pp. 71-78.2015-11-05
1205 Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Modeling the behaviorof strengthening agents on porous geomaterials," in 7th National Congress on Mechanics, Hellenic Society for Theoretical & Applied Mechanics, TechnicalUniversity of Crete, (HSTAM2004), June, pp. 138-143.2015-11-05
1206 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Restoration of the Venetian Fortress of Firka, Chania, Crete,Greece," in 7th National Congress on Mechanics , Hellenic Society forTheoretical & Applied Mechanics, Technical University of Crete. (HSTAM2004), June, pp. 44-50.2015-11-05
1207 P. Maravelaki-Kalaitzaki, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis, and N. Kallithrakas-Kontos, “Evaluation of the effectiveness of silicon-based strengthening agents on porous limestones,' in Proc. 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, vol. 1, 2004, pp. 487- 494.2015-11-05
1208 V. Zafiropulos, P. Pouli, V. Kylikoglou, P. Maravelaki-Kalaitzaki, B. S. Luk’yanchukand A. Dogariu, “Synchronous Use of IR and UV Laser Pulses in the Removal ofEncrustation: Mechanistic Aspects, Discoloration Phenomena and Benefits," in lasers in the Conservation of Artworks, Springer Proceedings in Physics, Vol. 100, 2005, pp. 311-318.2015-11-05
1209 P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, “Surface Analysis in Archaeologyand Conservation by EDXRF," in Proc. of the 3rd Inter. Conf. on NonDestructive Testing of the Hellenic Society for NDT, 2003, pp. 235-240.2015-11-05
1210 P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, “Barium hydroxide as strengtheningagent for porous limestones: assessment of efficiency after fifteen years of treatment," in Proc. of Science and Cultural Heritage XIXth International Congress,“Reversibility in restoration: Thoughts, experiences, research routes”, 2003, pp. 307-315.2015-11-05
1211 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Innovative techniques for the characterization of encrustation on Pentelic marble from the Parthenon," in 7th Inter. Conf. on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation ofCultural and Environmental Heritage, June, 2002.2015-11-05
1212 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Encrustation on Pentelic marble: cleaning and evaluationwith laser techniques," in Proc. of the Interdisciplinary Workshop “The BuildingStone in Monuments”, 2002, pp. 321-333.2015-11-05
1213 P. Maravelaki, V. Zafiropoulos, V. Kilikoglou and C. Fotakis, “Laser cleaning of marble," Proc. 7th Workshop Eurocare-Euromarble EU 496, 1996, pp. 74-93.2015-11-05
1214 P. Maravelaki, V. Zafiropoulos, M. Kalaitzaki, V. Kylikoglou and C. Fotakis,“Diagnostic techniques for the laser cleaning of marble," in Proc. 8th Intl. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 1996, pp. 1395-14042015-11-05
1215 Th. Markopoulos, P. Maravelaki, E. Repouskou, “The materials of the Venetianfortifications in Chania: properties, weathering forms and mechanisms," Proc. of the 3rd Intern. Symp. The Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, 1994, pp. 687-692.2015-11-05
Pages: |...76 |77 |78 |79 |80 | 81 |82 |83 |84 |85 |86 |...