Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1246-1260 από 1523 αποτελέσματα
1246 P. Maravelaki-Kalaitzaki, D. Anglos, V. Kilikoglou, V. Zafiropulos,“Compositional characterization of encrustation on marble with laser inducedbreakdown spectroscopy," Spectr. Ac., part B, vol. 56, no, 6, pp. 887-903, June. 2001.doi:10.1016/S0584-8547(01)00226-9 2015-11-01
1247 G. Marakis, P. Maravelaki, V. Zafiropulos, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann,“Investigations on cleaning of black crusted sandstone using different UV-pulsedlasers”, Journ. Cult. Herit., vol.1, pp. 61s-64s., Aug. 2000. doi:10.1016/S1296-2074(00)00193-X2015-11-01
1248 P. Maravelaki-Kalaitzaki and G. Moraitou, “Sorel’s cement mortars: Decaysusceptibility and effect on Pentelic marble," Ceme. Concr. Resea., vol. 29, no. 12, pp. 1929-1935, Dec.1999. doi:10.1016/S0008-8846(99)00197-02015-11-01
1249 P. Maravelaki-Kalaitzaki, V. Zafiropulos and C. Fotakis, “Excimer laser cleaningof encrustation on Pentelic marble: procedure and evaluation of the effects," App. Surf. Scie., vol. 148, no. 1-2, pp. 92-104, June. 1999. doi:10.1016/S0169-4332(99)00125-72015-11-01
1250 P. Maravelaki-Kalaitzaki and G. Biscontin, “Origin, characteristics andmorphology of weathering crusts on Istria stone in Venice," Atmos.Envi., vol 33, no.11, pp. 1699-1709, May. 1999. doi:10.1016/S1352-2310(98)00263-52015-11-01
1251 P. V. Maravelaki, V. Zafiropoulos, M. Kalaitzaki, V. Kilikoglou and C. Fotakis,“Laser Induced Breakdown Spectroscopy as a diagnostic technique for the Lasercleaning of marble”, Spectroc. Acta, part Β, vol. 52, no. 1, pp. 41–53, Jan. 1997. doi:10.1016/S0584-8547(96)01573-X 2015-11-01
1252 Dalezios N.R., Spanos S., Papamanolis N. and Krauss T.W., "Climatological andMicrophysical Cloud Features towards Rain Enhancement for Agriculture in Greece",Journal of Weather Modification, vol. 28, no. 1, Apr. 1996, pp. 59-74. url: http://www.weathermodification.org/publications/index.php/JWM/article/view/278/3192015-10-29
1253 Dalezios R.N. and Papamanolis Ν., "Objective Assessment of Instability Indices forOperational Hail Forecasting in Greece", Journal of Meteorology and Atmospheric Physics, vol. 45, no. 1, pp. 87-100, Mar. 1991. doi: 10.1007/BF010274772015-10-29
1254 D.A. Kandilakis, M. Magiropoulos," Existence results for a p-Laplacian problemwith competing nonlinearities and nonlinear boundary conditions," Electronic Journal of Differential Equations, vol. 2011, no. 95, pp. 1-6, 2011. 2015-10-29
1255 D.A. Kandilakis, N. Sidiropoulos," Elliptic problems involving the p(x)-Laplacianwith competing nonlinearities," Journal of Mathematical Analysis and Applications , vol. 379, no. 1, pp. 378-387, 2011. doi: 10.1016/j.jmaa.2011.01.0412015-10-29
1256 D.A. Kandilakis, N. Zographopoulos, M. Magiropoulos," Existence and bifurcationresults for fourth order elliptic equations involving two critical Sobolev exponents," Glasgow Mathematical Journal, vol. 51, no. 1, pp. 127 - 141, 2008.2015-10-29
1257 D.A. Kandilakis, M. Magiropoulos, "A p-Laplacian system with resonance andnonlinear boundary conditions on an unbounded domain," Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, vol. 48, no. 1, pp. 59-68, 2007. 2015-10-29
1258 D. A. Kandilakis, N. E. Sidiropoulos, "Existence and uniqueness results of positivesolutions for nonvariational quasilinear elliptic systems," Electronic Journal of Differential Equations, vol. 2006, no. 84, pp. 1-6, 2006.2015-10-29
1259 ] D.A. Kandilakis, N. Kourogenis, N.S. Papageorgiou, "Two nontrivial critical pointsfor nonsmooth functionals via local linking and applications," Journal of Global Optimization, vol. 34, no. 2, pp. 219-244, Feb. 2006. doi: 10.1007/s10898-005-3884-72015-10-29
1260 D.A. Kandilakis, A.N. Lyberopoulos," Indefinite quasilinear elliptic problems withsubcritical and supercritical nonlinearities on unbounded domains," Journal of Differential Equations, vol. 230, no. 1, pp. 337–361, Nov. 2006. doi: 10.1016/j.jde.2006.03.0082015-10-29
Pages: |...79 |80 |81 |82 |83 | 84 |85 |86 |87 |88 |89 |...