Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1276-1290 από 1622 αποτελέσματα
1276 P. Kapsalas, M. Zervakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, E.T. Delegou and A. Moropoulou,"Automated detection of robust morphology regions to quantify corrosion damage and identify its type," presented at CMA4CH Mediterraneum Meeting, Sicily Island, Italy, 2010.2015-11-06
1277 C. Kapridaki, and P. Maravelaki, "Titania-silica sol-gel bactericide coatings on marble," in 7th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies. (NN '10), July, p. 192.2015-11-06
1278 L. Kalogerakis, A. Verganelaki, C. Kapridaki, A. Gotsis, and P. Maravelaki, "HybridTEOS/colloidal silica/TiO2/GPTMS composites for stone consolidation," in 7thIntern. Conf. on Nanosciences and Nanotechnologies.( NN '10), July, p. 191.2015-11-06
1279 N. Maravelaki and N. Kallithrakas-Kontos, "EDXRF and FTIR combined studies ofarchaeological artworks in Crete," in non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage. (TECHNART 2009), Apr.2015-11-06
1280 N. Maravelaki, A. Galanos, I. Doganis, and N. Kallithrakas-Kontos, "Pigmented plasters at the Acropolis of ancient Karthaia, Greece, " in 5th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, 2008.2015-11-06
1281 Th. Skoulikidis, P. Vassiliou,P. Papakonstantinou, A. Moraitou, V. Zafiropulos, M. Kalaitzaki, P. Spetsidou, and P. Maravelaki, "Some remarks on Nd:YAG and excimerUV laser for cleaning soiled sulfated monument surfaces," in , 1st Int. Conf. on La-sers in the Conservation of Artworks. (LACONA I 2004), Oct. 2015-11-06
1282 P. Maravelaki-Kalaitzaki, and N. Kallithrakas-Kontos, "Cinnabar find in CretanHellenistic tombs, preservative or cosmetic purposes" in 4th Symposium on Archaeometry.Hellenic Society for Archaeometry, 2003.2015-11-06
1283 P. Maravelaki-Kalaitzaki, "Environmental impact on stones and mortars from historicbuildings: case studies from Venice, Athens and Crete," in Workshop Environmental Effects on Art-works, 2001, pp. 4-5.2015-11-06
1284 Παντελίτσα Παλαιογιάννη, "The sense of architexture", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-11-06
1285 A. Verganelaki, N. Maravelaki, V. Kilikoglou, I. Karatasios, I. Arampatzis, and K. Siamos. (2013, Nov.). Synthesis and characterization of a calcium oxalate-silica nano-composite for stone conservation, International Conference. Presented at Built Heritage 2013, Monitoring Conservation Management, Milan, Italy, [Online]. Available: http://hoc5.elet.polimi.it/bh2013portal/index2.html2015-11-06
1286 C. Kapridaki and N. Maravelaki-Kalaitzaki. (2012, Oct.). TiO2-SiO2-PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection. Presented at 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. [Online]. Available: (http://hpef.us/conferences/stone-conference)2015-11-05
1287 N. Maravelaki, E. Lionakis, C. Kapridaki, Z. Agioutantis, A. Verganelaki and V.Perdikatsis. (2012, Oct.). Characterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications. Presented at 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. [Online]. Available: http://hpef.us/conferences/stone-conference2015-11-05
1288 P. Maravelaki, E. Lionakis, and G. Kostakis, “Characterization of hydrated lime-fly ash mortars”, in 3rd Int. Conf. on Ind. and Hazar. Waste Manag., Sept., 2012.2015-11-05
1289 P. Maravelaki-Kalaitzaki (et al.)," Physico-chemical and mechanical characterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications," in 4th Intern. Symp. on Nanotechnology in Construction. (NICOM4 2012), May.2015-11-05
1290 N. Skoutelis, M. Stavroulaki, and P. Maravelaki, “Cultural routes and rehabilitation of the drystone rainwater cisterns of Epano Mirabello region, Crete”, in 5th Intern. Congr. Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, Istanbul, 2011.2015-11-05
Pages: |...81 |82 |83 |84 |85 | 86 |87 |88 |89 |90 |91 |...