Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1276-1290 από 1523 αποτελέσματα
1276 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou," Nonsmooth analysis and approximation," Journal of Approximation Theory, vol. 52, no. 1, pp. 58-81, Jan. 1988. doi: 10.1016/0021-9045(88)90037-82015-10-29
1277 D.A. Kandilakis, N.S. Papageorgiou: “On the existence of solutions for randomdifferential inclusions in a Banach space," Journal of Mathematical Analysis and Applications. vol. 126, no. 1, pp. 11–23, Aug. 1987. doi: 10.1016/0022-247X(87)90070-92015-10-29
1278 N.S. Papageorgiou and D.A. Kandilakis, "Convergence in approximation and nonsmooth analysis," Journal of Approximation Theory, vol. 49, no. 1, pp. 41–54, Jan. 1987. doi: 10.1016/0021-9045(87)90112-22015-10-29
1279 Χριστιάνα Καρφή, "Η κατεδάφιση ως καταστροφή και ως νέα δημιουργία", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-29
1280 Αρετή-Βασιλική Κατραμαδάκη, "Σύγχρονες μεταφράσεις της ανώνυμης αρχιτεκτονικής στη μεταπολεμική Ελλάδα", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-29
1281 P.Parthenios, N.Patsavos , “A Dynamic Online Interface Representing a PolyvalentCultural Identity: The Case of Crete”, International Journal of Heritage in the Digital Era., Vol. 1, no.1, pp.137‐140, Oct. 2012 . doi: 10.1260/2047-4970.1.0.1372015-10-23
1282 E. Manoutsoglou ,N. Skoutelis ," Integration of morphotectonical data in architectural design," in 9th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society,2010,pp.516-523.2015-10-21
1283 N. skoutelis ," The interior as an exterior . Precedents for the addition of a new hall in the old Gymnasium Neapolis, Crete,"in 2012 Conf. Less+More Architecture,doi: 10.13140/2.1.4549.56862015-10-21
1284 E. Manoutsoglou, H. Hamdan, A. Vafidis , N. Skoutelis ," Contribution of the electrical tomography in the protection of tradiotional wells at Mirabello , eastern Crete,"in Protection and restoration of the environment XI,2012,pp.1355 – 1364.2015-10-21
1285 N. Skoutelis, E. Manoutsoglou,"The fault : contribution in arcitectural design",in Protection and restoration of the environment XI,2012,pp.2244 – 2253.2015-10-20
1286 C.P. Providakis, K.D. Stefanaki, M.E. Voutetaki, J. Tsompanakis, M. Stavroulaki, "Developing a multi-mode PZT sensing solution for active SHM in concrete structures, " in 2013 ΙΕΕΕ Sensors Ap. Symp.,pp.61 - 65. doi:10.1109/SAS.2013.64935572015-10-18
1287 C.P. Providakis,K. Stefanaki ,J. Tsompanakis ,M. Stavroulaki “ An integrated approach for structural health monitoring of concrete structures based on electromechanical admittance and guided waves," in ECCOMAS Thematic Conference on Smart Materials and Structures, 2013.2015-10-18
1288 C.P. Providakis ,E.V. Liarakos ," A miniaturized early age concrete strengthening and hydration monitoring system based on piezoelectric transducers," in 10th HSTAM International Congress on Mechanics,2013.2015-10-18
1289 C. Providakis, “Electro-mechanical admittance-based damage detection using extreme value statistics,"in 2008 7th Int. Conf. on Fracture and Damage Mechanics ,pp.561-564.doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.385-387.5612015-10-18
1290 C.P. Providakis, P.N. Kontoni , M.E. Voutetaki, "Vibration control using smart materials and response surface metamodels”, in 2007 11th Intern. Conf. on Civil, Structural and Envir. Eng. Computing,doi:10.4203/ccp.86.1282015-10-18
Pages: |...81 |82 |83 |84 |85 | 86 |87 |88 |89 |90 |91 |...