Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1306-1320 από 1644 αποτελέσματα
1306 Παντελίτσα Παλαιογιάννη, "The sense of architexture", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-11-06
1307 A. Verganelaki, N. Maravelaki, V. Kilikoglou, I. Karatasios, I. Arampatzis, and K. Siamos. (2013, Nov.). Synthesis and characterization of a calcium oxalate-silica nano-composite for stone conservation, International Conference. Presented at Built Heritage 2013, Monitoring Conservation Management, Milan, Italy, [Online]. Available: http://hoc5.elet.polimi.it/bh2013portal/index2.html2015-11-06
1308 C. Kapridaki and N. Maravelaki-Kalaitzaki. (2012, Oct.). TiO2-SiO2-PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection. Presented at 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. [Online]. Available: (http://hpef.us/conferences/stone-conference)2015-11-05
1309 N. Maravelaki, E. Lionakis, C. Kapridaki, Z. Agioutantis, A. Verganelaki and V.Perdikatsis. (2012, Oct.). Characterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications. Presented at 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. [Online]. Available: http://hpef.us/conferences/stone-conference2015-11-05
1310 P. Maravelaki, E. Lionakis, and G. Kostakis, “Characterization of hydrated lime-fly ash mortars”, in 3rd Int. Conf. on Ind. and Hazar. Waste Manag., Sept., 2012.2015-11-05
1311 P. Maravelaki-Kalaitzaki (et al.)," Physico-chemical and mechanical characterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications," in 4th Intern. Symp. on Nanotechnology in Construction. (NICOM4 2012), May.2015-11-05
1312 N. Skoutelis, M. Stavroulaki, and P. Maravelaki, “Cultural routes and rehabilitation of the drystone rainwater cisterns of Epano Mirabello region, Crete”, in 5th Intern. Congr. Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, Istanbul, 2011.2015-11-05
1313 A. Galanos, I. Doganis, and P. Maravelaki, "Durable cast stone mortars resistant to a marine environment," in Intern.Conf. on Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures, 2011, pp. 315-322.2015-11-05
1314 P. Kapsalas, P. Maravelaki-Kalaitzaki, M. Zervakis, E. T. Delegou and A. Moropoulou, "A computer vision framework for accurately extracting corroded areas and establishing the association between the type of corrosion and its extent and morphology," presented at 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin: Monument Damage Hazards & Rehabilitation Technologies, Patras, Greece, 2010.2015-11-05
1315 A. Verganelaki, P.Maravelaki, and M. Budak, "Calcined clays and limestone as hydraulic binders," in Proc. 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, 2010.2015-11-05
1316 M. Tziotziou, E. Karakosta, I. Karatasios, M. Fardis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, G.Papavassiliou, and V. Kilikoglou, "Application of 1H NMR in the hydration monitoring of lime-pozzolan mortars, in : J.Valek, C.Groot, J.I.Hughes," in Proc. of the 2nd Conf. and of the Final Workshop of RILEM TC 203 – RHM, 2nd HistoricMortars Conference HMC2010 and RILEM TC 203 – RHM Final Workshop, 2010, 547-554.2015-11-05
1317 A. Moropoulou, N. Maravelaki, G. Biscontin, J. D.Rodrigues, and J. M. Mimoso, "Evaluation of consolidation treatments to stones regarding microstructural andmechanical characteristics and response to artificial weathering accelerated tests,"in Proc. Intern. Symp., Stone consolidation in cultural heritage: researchand practice, May, 2008, pp. 435- 444.2015-11-05
1318 P. Kapsalas, P. Maravelaki-Kalaitzaki, M. Zervakis, E. T. Delegou and A. Moropoulou, "Towards enriching the estimation of stone degradation through computer vision analysis," presented at 11th Intern. Congr. on Deterioration and Conservation of Stone, 2008.2015-11-05
1319 Α. Galanos, I. Doganis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, and N.Kallithrakas-Kontos, "Investigation for durable cast stone mortars for use in a marine environment," in 11th Intern. Congr. on Deterioration and Conservation of Stone, 2008, pp. 1223-1230.2015-11-05
1320 Galanos A., Doganis I., Maravelaki-Kalaitzaki P., and N.,Kallithrakas-Kontos, "Hydraulic mortars and plasters at the ancient aqueduct of Naxos," in 11th Intern.Congr. on Deterioration and Conservation of Stone, 2008, pp. 627-634.2015-11-05
Pages: |...83 |84 |85 |86 |87 | 88 |89 |90 |91 |92 |93 |...