Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1381-1395 από 1576 αποτελέσματα
1381 C.P. Providakis, "Transient boundary element analysis of elastoplastic plates on elastic foundation", Soil Dyn. and Earth. Eng., vol. 16,no.1 , pp. 21-27, 1997. doi:10.1016/S0267-7261(96)00030-92015-10-17
1382 C.P. Providakis, "A general and advanced boundary element transient analysis of elastoplastic plates", Eng. Analysis with Boun. Elem., vol. 17, no. 2, pp. 133-143, 1996.doi:10.1016/0955-7997(96)00009-42015-10-17
1383 C.P. Providakis, D.E. Beskos , D.A. Sotiropoulos, "Dynamic analysis of inelastic plates by the D/BEM", Comp. Mech., nol. 13,no.4, pp. 276- 284, 1994.doi:10.1007/BF003502292015-10-17
1384 C.P. Providakis, "Quasi-static analysis of viscoplastic plates by the boundary element method," Eng. Analysis with Boun. El., vol. 11,no.4 pp. 265-268, 1993.doi:10.1016/0955-7997(93)90039-N2015-10-17
1385 C.P. Providakis, D.A. Sotiropoulos , D.E. Beskos, "BΕΜ analysis of reduced dynamic stress concentration by multiple holes", Com. in Numerical Meth. in Eng., vol. 9, no.11 ,pp. 917-924, 1993.doi:10.1002/cnm.16400911082015-10-17
1386 C.P. Providakis, D.E. Beskos, "Free and forced vibrations of shallow shells by boundary and interior elements," Comp. Methods in Applied Mech. and Eng., vol. 92.,no.1 pp. 55-74, 1991.doi:10.1016/0045-7825(91)90197-E2015-10-17
1387 D.E. Beskos, E. Vgenopoulou , C.P. Providakis, "Dynamics of saturated rocks II : body waves," J. of Engineering Mech., vol. 115,no. 5 pp. 996- 1016, 1989.doi:10.1061/(ASCE)0733-9399(1989)115:5(996)2015-10-17
1388 C.P. Providakis ,D.E. Beskos, "Free and forced vibrations of plates by boundary and interior elements," Intern. J. for Numerical Meth. in Eng., vol. 28,no.9 pp. 1977-1994, 1989.doi: 10.1002/nme.16202809022015-10-17
1389 C.P.Providakis , D.E. Beskos, "Free and forced vibrations of plates by boundary elements", Comp. Methods in Ap. Mechanics and Eng., vol. 74,no.3 pp.231-250, 1989.doi:10.1016/0045-7825(89)90050-92015-10-17
1390 C.P.Providakis , D.E. Beskos, "Dynamic analysis of beams by the boundary element method," Comp. and Struct., vol. 22, no6 , pp. 957-964, 1986. doi:10.1016/0045-7949(86)90155-02015-10-17
1391 Μαριλένα Σώρρου, " Μια ψηφιακή πλατφόρμα βελτιστοποίησης σχεδιασμού κατοικιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-16
1392 Ναταλία Αβαρικιώτη, Μαριλένα Σώρρου, "Το χωρικό αποτύπωμα της οικειοποίησης. Η συμμετοχή του χρήστη στη δημιουργία του δομημένου χώρου", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-15
1393 Αργυρώ Χίου, "Εφαρμογή βιομιμητικών αρχών σε αειφόρα οικιστικά σύνολα: ο σχεδιασμός του οικοδομικού συνεταιρισμού στο Αμμούδι, Ηράκλειο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-15
1394 M.E. Stavroulaki, G.A. Drosopoulos, G.E. Stavroulakis, "Unilateral analysis and damage identification in masonry structures", in 2011 the Thirteenth Intern. Conf. on Civil, Struc. and Envir. Engineering Computing. doi:10.4203/ccp.96.612015-10-14
1395 G. A. Drosopoulos.M. E. Stavroulaki,K. Giannis,L. Plymakis,G. E. Stavroulakis,P. Wriggers ,"Computational homogenization in masonry structures,"in 2014 Twelfth Inter.l Conf. on Comp. Structures Tech. ,doi:10.4203/ccp.106.2412015-10-14
Pages: |...88 |89 |90 |91 |92 | 93 |94 |95 |96 |97 |98 |...