Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1396-1410 από 1745 αποτελέσματα
1396 Α. Βεργανελάκη, Ν. Μαραβελάκη, Α. Γαλανού, Ι. Δογάνη, Ν. Καλλίθρακας-Κόντος,"Μελέτη δοµικών υλικών Θεάτρου αρχαίας Απτέρας και προτάσεις συντήρησής τους,"στο ΙΑ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, 2011, σσ. 245-246.2015-11-06
1397 P. Maravelaki, E. Lionakis, C. Kapridaki, and A. Verganelaki, "Physico-chemicalcharacterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications,' in 8th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies. (NN '11), July.2015-11-06
1398 P. Maravelaki, L. Kalogerakis, A. Verganelaki, C. Kapridaki, and A. Gotsis, "Evaluation of hybrid TEOS/colloidal silica/TiO2/GPTMS composites as stone consolidants," in EuroNanoForum, 2011.2015-11-06
1399 P. Kapsalas, M. Zervakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, E.T. Delegou and A. Moropoulou,"Automated detection of robust morphology regions to quantify corrosion damage and identify its type," presented at CMA4CH Mediterraneum Meeting, Sicily Island, Italy, 2010.2015-11-06
1400 C. Kapridaki, and P. Maravelaki, "Titania-silica sol-gel bactericide coatings on marble," in 7th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies. (NN '10), July, p. 192.2015-11-06
1401 L. Kalogerakis, A. Verganelaki, C. Kapridaki, A. Gotsis, and P. Maravelaki, "HybridTEOS/colloidal silica/TiO2/GPTMS composites for stone consolidation," in 7thIntern. Conf. on Nanosciences and Nanotechnologies.( NN '10), July, p. 191.2015-11-06
1402 N. Maravelaki and N. Kallithrakas-Kontos, "EDXRF and FTIR combined studies ofarchaeological artworks in Crete," in non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage. (TECHNART 2009), Apr.2015-11-06
1403 N. Maravelaki, A. Galanos, I. Doganis, and N. Kallithrakas-Kontos, "Pigmented plasters at the Acropolis of ancient Karthaia, Greece, " in 5th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, 2008.2015-11-06
1404 Th. Skoulikidis, P. Vassiliou,P. Papakonstantinou, A. Moraitou, V. Zafiropulos, M. Kalaitzaki, P. Spetsidou, and P. Maravelaki, "Some remarks on Nd:YAG and excimerUV laser for cleaning soiled sulfated monument surfaces," in , 1st Int. Conf. on La-sers in the Conservation of Artworks. (LACONA I 2004), Oct. 2015-11-06
1405 P. Maravelaki-Kalaitzaki, and N. Kallithrakas-Kontos, "Cinnabar find in CretanHellenistic tombs, preservative or cosmetic purposes" in 4th Symposium on Archaeometry.Hellenic Society for Archaeometry, 2003.2015-11-06
1406 P. Maravelaki-Kalaitzaki, "Environmental impact on stones and mortars from historicbuildings: case studies from Venice, Athens and Crete," in Workshop Environmental Effects on Art-works, 2001, pp. 4-5.2015-11-06
1407 Παντελίτσα Παλαιογιάννη, "The sense of architexture", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-11-06
1408 A. Verganelaki, N. Maravelaki, V. Kilikoglou, I. Karatasios, I. Arampatzis, and K. Siamos. (2013, Nov.). Synthesis and characterization of a calcium oxalate-silica nano-composite for stone conservation, International Conference. Presented at Built Heritage 2013, Monitoring Conservation Management, Milan, Italy, [Online]. Available: http://hoc5.elet.polimi.it/bh2013portal/index2.html2015-11-06
1409 C. Kapridaki and N. Maravelaki-Kalaitzaki. (2012, Oct.). TiO2-SiO2-PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection. Presented at 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. [Online]. Available: (http://hpef.us/conferences/stone-conference)2015-11-05
1410 N. Maravelaki, E. Lionakis, C. Kapridaki, Z. Agioutantis, A. Verganelaki and V.Perdikatsis. (2012, Oct.). Characterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications. Presented at 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. [Online]. Available: http://hpef.us/conferences/stone-conference2015-11-05
Pages: |...89 |90 |91 |92 |93 | 94 |95 |96 |97 |98 |99 |...