Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1426-1440 από 1643 αποτελέσματα
1426 C. P. Providakis, “Pushover analysis of base-isolated steel-concrete composite structures under near-fault excitations," Soil Dyn. and Earthquake Engin., vol. 28,no.4,pp. 293-304, 2008.doi:10.1016/j.soildyn.2007.06.0122015-10-18
1427 S. Anagnostopoulos, C. Providakis, P. Salvaneschi, G. Athanasopoulos , G. Bonacina, “SEISMOCARE: An efficient GIS tool for scenario-type investigations of seismic risk of existing cities, " Soil Dyn. and earthquake Eng., vol.28,no. 2, pp.73-84, 2008.doi:10.1016/j.soildyn.2007.06.0112015-10-18
1428 C.P. Providakis, “Effect of LRB isolators and supplemental viscous damper on seismic isolated buildings under near-fault excitations," Eng. Structures, ,vol.30,no.5,pp.1187-1198, 2008.doi:10.1016/j.engstruct.2007.07.0202015-10-18
1429 C. P. Providakis.(2007).The effect of internal support conditions to the elastoplastic transient response of Reissner-Mindlin plates. Computer Modeling in Engineering and Science [online].Available:http://140.121.146.149/cite/cmes2007-v18-no.3.pdf2015-10-18
1430 C. P. Providakis, “A strain energy density rate approach to the BEM analysis of creep fracture problems”, Str. Durab. and Heal. Monitoring, vol. 1,no.1 ,pp. 11-16, 2006.doi:10.3970/sdhm.2006.002.2492015-10-18
1431 C.P. Providakis, “An efficient complex variable technique for the boundary element solution of stress concentration problems arising in notched creeping metallic structural components," Intern. J. of Fracture, vol.119,no.2,pp. 125- 144, 2003.doi:10.1023/A:10239609194812015-10-18
1432 C.P. Providakis, “Viscoplastic BEM fracture analysis of creeping metallic cracked structures in plane stress using complex variable techniques," Eng. Fracture Mech. ,vol. 70,no. 6,pp. 707-720, 2003.doi:10.1016/S0013-7944(02)00084-X2015-10-18
1433 C. P. Providakis , S.G. Kourtakis, “Time-dependent creep fracture using singular boundary elements”, Comp. Mech., vol.29, no.4,pp. 298-306, 2002.doi:10.1007/s00466-002-0342-y2015-10-18
1434 C.P. Providakis, “Boundary element approach to creep deformation of edge notched and cracked specimens," Theor. and Applied Frac. Mech.,vol. 38, no.2, pp.191-202, 2002.doi:10.1016/S0167-8442(02)00087-32015-10-18
1435 C.P. Providakis, “D/BEM implementation of Robinson’s viscoplastic model in creep analysis of metals using a complex variable numerical technique," Adv. in Eng. Software J., vol.33,no.11-12,pp. 805-816, 2002. doi:10.1016/S0965-9978(02)00041-82015-10-17
1436 C.P. Providakis, S.G. Kourtakis, "Viscoplastic D/BEM analysis of metallic structures with dependence on thermomechanical history," Eng. Comp., vol. 19 ,no.6, pp.640 - 661,2002.doi:10.1108/026444002104391002015-10-17
1437 C. P. Providakis ,S. Kourtakis, “Viscoplastic BEM analysis of creeping metallic structural components in the presence of temperature gradient," Intern,J, of Pressure Ves, and Piping, vol. 79,no.4 ,pp. 309-317, 2002. doi:10.1016/S0308-0161(02)00015-72015-10-17
1438 C.P. Providakis , "BEM-FEM comparison studies for the inelastic dynamic analysis of thick plates on elastic foundations," Comp. Modeling in Eng. and Sc.,vol. ,no.3 pp. 123-130, 2000.doi:10.3970/cmes.2000.001.4252015-10-17
1439 C.P. Providakis, "Transient dynamic response of elastoplastic thick plates resting on Winkler-type foundation," Nonl. Dynam., vol.23,no.3,pp. 285-302, 2000.doi:10.1023/A:10083081182142015-10-17
1440 C. P. Providakis , D. E. Beskos, "Inelastic transient dynamic analysis of reissner - mindlin plates by the D/BEM," Intern. J. for Numerical Meth. and Eng.,vol. 49,no. 3 ,pp. 383-397, 2000.doi:0.1002/1097-0207(20000930)49:3<383::AID-NME969>3.0.CO;2-42015-10-17
Pages: |...91 |92 |93 |94 |95 | 96 |97 |98 |99 |100 |101 |...